Italiaanse onvrede

Er is op deze blog al behoorlijk veel geschreven over politieke onvrede. Vaak ging het daarbij specifiek over de situatie in Nederland (zie bijvoorbeeld hier), of meer algemeen over de stand van zaken in West-Europa in zijn geheel (zie bijvoorbeeld hier). Uit onderstaande – al eerder op deze blog gepresenteerde – grafiek blijkt dat de politieke tevredenheid in Nederland in vergelijking met andere landen behoorlijk groot is (hoe hoger de score hoe groter de tevredenheid). Ook kun je zien dat het met de regelmatig gepropageerde crisis van het politieke vertrouwen eigenlijk wel meevalt; in de meeste landen lijkt geen sprake te zijn van een consistente daling van de tevredenheid met de democratie.

Wat echter ook opvalt in deze grafiek is dat er één land is waar het met de politieke tevredenheid echt HEEL slecht gesteld is: Italië. Hoe kan dat? Waardoor wordt de Italiaanse onvrede aangewakkerd?

 

satdem

Bron: Van Ham & Thomassen 2013, zie ook hier

(more…)

‘Zetelroof’ verbieden, een goed idee?

Minister Plasterk zinspeelde vandaag op maatregelen tegen ‘zetelroof’*: het fenomeen dat Kamerleden tussentijds uit hun fractie stappen en een nieuwe vormen. Hij vindt dat niet eerlijk, want die Kamerleden hadden hun zetel vaak niet ‘zelf verdiend’. Naar aanleiding van een soortgelijk voorstel van CDA-fractievoorzitter Buma, bekeek ik eerder hoe andere landen met deze situaties omgaan:

“Regels tegen het verlaten van de fractie zijn in oude democratieën (…) vrij uitzonderlijk. (…) Op nationaal niveau zette Kenneth Janda de beschikbare cijfers uiteen in een working paper.

 

Tabel

 

Van de meer gevorderde democratieën hebben alleen India, Israël, Portugal en Trinidad & Tobago (het vijfde land noemt Janda niet) wetten die ervoor zorgen dat parlementariërs hun zetel verliezen als ze hun fractie verlaten. In nieuwere en semi-democratieën zijn er veel meer voorbeelden te vinden, zoals Bulgarije, Roemenië, Mexico, Oekraïne, Nepal, Nigeria, en Tanzania. (more…)

“Geef migranten minder WW”

Tom van der Meer & Tim Reeskens

 

In een tijd dat de sociale zekerheid onder druk staat zijn er grenzen aan het solidariteitsgevoel. Maar wie gunnen wij een uitkering? Diegenen die dat het hardst nodig hebben? Diegenen die buiten eigen schuld in de problemen zijn gekomen? Diegenen die het meest op ons lijken? Via een grootschalig experiment onder 23.000 leden van het EenVandaag Opiniepanel hebben we onderzocht welke criteria voor Nederlanders het belangrijkst zijn.

De meest opvallende bevinding? We gunnen migranten minder dan autochtone Nederlanders.

(more…)

Een overzicht van de meest geciteerde artikelen in de politicologie

Charles Breton heeft in de onderstaande figuur de meest geciteerde politicologische artikelen per decennium in kaart gebracht. Hofleverancier blijft de American Political Science Review (het vakblad van de American Political Science Association), maar de dominantie van de APSR was in het verleden duidelijk groter. Verder merkt Bretton terecht op dat we tegenwoordig steeds meer methodologische artikelen in de top-10 aantreffen.

 

PSCite

Bron: Charles Breton (zie hier voor pdf)

(more…)

Visuele framing van de Pietendiscussie

Een beeld zegt meer dan 1000 woorden. Het lijkt een cliché, maar ééntje met een duidelijke kern van waarheid. Vanmorgen publiceerden zowel de Telegraaf als de Volkskrant een voorpagina waarop de intocht van Sinterklaas centraal stond. De verschillen hadden bijna niet groter kunnen zijn.

 

Schermafdruk 2014-11-17 10.22.34

Schermafdruk 2014-11-17 10.19.43

 

Visuele framing

Deze twee voorpagina’s zijn een mooi voorbeeld van de kracht van beelden. Ze kunnen beschouwd worden als uitermate sterke framing devices, die een verschillende invalshoek geven van eenzelfde onderwerp of probleem. In dit geval legt de Telegraaf de nadruk op de ongeregeldheden gedurende de intocht die samenhangen met de Zwarte Pieten-discussie, terwijl de Volkskrant stilstaat bij het feit dat ook Witte Pieten grotendeels geaccepteerd worden gedurende de intocht. De tekstuele inhoud van de artikelen sluit nauw aan bij de visuele boodschap. De Telegraaf spreekt over een kinderfeest dat ‘voorgoed vergald’ is, terwijl de Volkskrant het succes van de Stroopwafelpiet benadrukt.

 

Tekst versus beeld

In de communicatiewetenschap en politicologie heeft in de analyse van framing een zeer sterke nadruk gelegen op de inhoud van teksten en de effecten van tekstuele informatie op kennis, attitudes en gedrag. De redenen daarvoor liggen voor de hand: tekstuele informatie is makkelijker te analyseren, zijn minder diffuus in  en vaker makkelijker te  interpreteren. Toch zijn juist beelden in de huidige samenleving, die wordt gedomineerd door televisie en internet natuurlijk van eminent belang. Een recent theoretisch artikel (paywall) van Stephanie Geise en Christian Baden bediscussieert de manieren waarop visuele framing effecten kunnen hebben op de manier waarop wij betekenis geven aan informatie. Zij suggereren dat visuele framing een aantal specifieke kenmerken heeft, maar dat het wel in het bestaande modellen van framing kan worden geanalyseerd.

De vraag is in het voorbeeld overigens wel of deze voorpagina’s nu erg veel invloed zullen hebben. Het is niet voor niets dat de Telegraaf de negatieve zaken benadrukt en de Volkskrant de positieve, en niet andersom. Dit is waarschijnlijk in lijn met hoe grote delen van hun lezers over de Pietendiscussie denken en de beelden zullen in dit geval – als ze al een effect hebben – met name bestaande attitudes versterken.

Is er leven na de fractie? 45 jaar succesvolle en vooral mislukte afsplitsingen in de Tweede Kamer

Gisteravond zijn Tweede-Kamerleden Kuzu en Öztürk uit de PvdA-fractie gestapt, hoewel ze beiden parlementslid zullen blijven. De PvdA worstelt met haar verhouding tot migrantengroepen. De bijnaam ‘Partij voor de Allochtonen’ is al jaren achterhaald. Er zou dus wel eens ruimte kunnen zijn voor een partij die zich op traditionele migrantengroepen richt.

Maar in het verleden zijn afsplitsingen zelden succesvol gebleken.

(more…)

Maak Eerste Kamer niet zwakker maar sterker

Vandaag een gastbijdrage van Simon Otjes. Hij is onderzoeker bij het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.

Nu we twee jaar een regering hebben gehad die geen meerderheid heeft in de Eerste Kamer, wil het kabinet een staatscommissie instellen om de rol van de Senaat te heroverwegen. Velen pleiten ervoor de rol van de Eerste Kamer te beperken. De les van de afgelopen twee jaar is echter dat de rol van de Senaat juist versterkt zou moeten worden. (more…)

Hoe representatief was de Motivaction-peiling onder jonge Turken en Marokkanen?

Hier volgt een gastbijdrage van Jelke Bethlehem (@jelkeb), Universiteit Leiden.

Op 11 november 2014 voerde onderzoeksbureau Motivaction een peiling uit onder Turkse en Marokkaans Nederlanders tussen de 18 en 35 jaar.  Het onderzoek werd gedaan in opdracht van het multiculturele instituut Forum. Uit de peiling bleek dat verreweg de meeste jonge Turkse Nederlanders Syrië-gangers zien als helden. 90% procent van de jonge Turkse Nederlanders vindt Syrië-gangers helden en 72% staat achter de opmars van IS.

De politiek reageerde geschokt op deze uitkomsten. Minister Asscher van Sociale Zaken noemde de uitkomsten ‘zeer verontrustend’.

(more…)

Nederlandse partijleden: schakels of obstakels in de representatieve democratie?

Hier volgt een gastbijdrage van Josje den Ridder, politicoloog en als onderzoeker werkzaam bij het Sociaal en Cultureel Planbureau. Vandaag, 12 november hoopt ze aan de Universiteit Leiden te promoveren op een proefschrift over leden van politieke partijen, getiteld ‘Schakels of obstakels? Nederlandse politieke partijen en de eensgezindheid, verdeeldheid en representativiteit van partijleden’.

 

Ongeveer 2,5% van de kiesgerechtigde bevolking in Nederland is lid van een politieke partij, begin 2014 waren dat ruim 300.000 mensen. Om te beseffen dat deze kleine groep belangrijk is, hoef je maar terug te denken aan het beroemde CDA-congres in 2010 waar de massaal toegestroomde leden moesten beslissen of hun partij zou toetreden tot een kabinet met de VVD en gedoogsteun van de PVV. Of aan de lijsttrekkersverkiezingen van de VVD in 2006 tussen de ‘liberale’ Mark Rutte en de ‘conservatieve’ Rita Verdonk. Hoewel we natuurlijk niet weten hoe het zou zijn gegaan als de leden Verdonk hadden gekozen, is het moeilijk voorstelbaar dat Rutte in 2010 en 2012 premier van Nederland zou zijn geworden als de VVD-leden in 2006 tot een andere keuze waren gekomen. De groep partijleden, hoe klein in getal misschien ook, doet ertoe.

 

(more…)

“Should we cite the crappy Gabor paper here?” Lang leve het publicatieproces…

 

Noch jijzelf, noch je vier co-auteurs hadden het door. Het ontging de redacteur(en) van het tijdschrift. De copy editor, die normaliter ieder manuscript controleert op taalfouten, had blijkbaar iets anders aan zijn hoofd. En dan krijg je dus dit:

 

 

 

Lang leve het publicatieproces…