Seksuele aantrekkingskracht en ideologie: daar zit een luchtje aan

4 Comments

Je kunt je om verschillende redenen tot iemand aangetrokken voelen. Je kunt iemand aantrekkelijk vinden omdat hij of zij erg grappig is, een ontzettend mooie stem heeft, veel geld en/of macht heeft, zeer intelligent is, of er gewoon ontzettend lekker uitziet.

Mensen realiseren zich vaak echter niet dat geur ook een belangrijke rol speelt bij het al dan niet aantrekkelijk vinden van iemand. Verschillende studies hebben aangetoond dat mensen (onbewust) worden aangetrokken door de geur van mensen met wie zij genetisch gezien een goed koppel zouden vormen, en met wie de kans op succesvolle voortplanting daardoor groot is (zie bijvoorbeeld dit boek).

Dit roept een interessante vraag op. Als geur zo’n belangrijke rol speelt bij het vinden van biologisch gezien geschikte partners, zou het dan ook zo kunnen zijn dat geur een rol speelt bij het vinden van geschikte partners op andere vlakken?

Rose McDermott, Dustin Tingley en Peter Hatemi gaan hier in een vorige week gepubliceerd artikel op in. Hun centrale vraag: vinden mensen de geur van mensen met soortgelijke politieke opvattingen aantrekkelijker dan de geur van mensen met tegenovergestelde ideeën?

 

Snuffelexperiment

Om die vraag te beantwoorden hebben ze een experiment uitgevoerd dat als volgt is opgezet. In een stad in het noordoosten van de Verenigde Staten hebben ze een flink aantal mensen geselecteerd en ze gevraagd  hoe liberaal of progressief ze waren. Uit die groep hebben ze ongeveer 20 mensen gefilterd die sterk conservatief of liberaal waren. Van deze 20 mensen hebben ze geurmonsters verzameld door ze gedurende 24 uur met een speciale tape op hun onderarm te laten rondlopen. Voor de tape werd aangebracht moest er grondig gedoucht worden met een geurvrije zeep, en tijdens de periode waarin de tape op hun arm zat mochten de deelnemers geen deo of parfum gebruiken, niet roken en drinken, niet in de buurt van dieren komen, geen seks hebben, en niet met iemand anders in één bed slapen. Ongestelde of zwangere vrouwen mochten niet aan het onderzoek meedoen.

Na deze 24 uur werden de monsters naar een lab gebracht en bij een temperatuur van -32 graden Celsius gedurende een week bewaard in steriele containers. Na een week mochten de overige participanten (dat waren er 125) aan de geurmonsters komen snuffelen. Alle deelnemers kregen de monsters in een andere volgorde te ruiken. Na iedere snuffel moesten de deelnemers de aantrekkelijkheid van de geur weergeven op een 5-puntsschaal. Ook moesten ze van zichzelf aangeven hoe conservatief of liberaal ze waren.

 

Zelfde ideologie = lekkere geur

Uit het experiment blijkt duidelijk dat mensen de geur van degenen die soortgelijke opvattingen hebben als zijzelf aantrekkelijker vinden dan de geur van mensen met andere politieke ideeën. Daarbij wisten ze dus niet wat de ideologische opvattingen van de mensen van wie ze de geur roken waren, en wisten ze ook niet hoe deze mensen eruit zagen.

Leuk detail was dat een vrouwelijke participant vroeg of ze één van de monsters mee naar huis mocht nemen omdat ze het de lekkerste geur vond die ze ooit had geroken. De geur was afkomstig van een man met soortgelijke politieke opvattingen. Deze dame werd voorgegaan door een andere vrouw met heel andere politieke opvattingen. Zij vond de geur van dezelfde man zo ranzig dat ze de onderzoekers voorstelde dit geurmonster te vervangen door een ander.

De onderzoekers benadrukken dat de resultaten van hun experiment niet impliceren dat geur de belangrijkste voorspeller is van hoe aantrekkelijk mensen anderen vinden, of dat ideologie de enige of belangrijkste reden is waarom mensen de geur van sommige mensen aantrekkelijker vinden dan die van andere. Allerlei andere factoren spelen ook een belangrijke rol. Maar toch, zo stellen ze, suggereert dit onderzoek dat geuren de directe aantrekkingskracht van mensen kunnen versterken en ervoor kunnen zorgen dat partners met gelijke politieke voorkeuren elkaar sociaal en seksueel aantrekkelijk (blijven) vinden.

Conclusie voor degenen die op zoek zijn naar een geschikte partner: innerlijk en uiterlijk zijn hartstikke belangrijk, túúrlijk. Maar als je in de toekomst liever geen slaande ruzies over politiek wilt kan het ook geen kwaad om eens even goed aan elkaar te snuffelen.

About the author

Matthijs Rooduijn
Matthijs Rooduijn is politiek socioloog en werkt als universitair docent bij de afdeling Sociologie van de Universiteit Utrecht. Hij doet onderzoek naar de oorzaken en gevolgen van de opkomst van populistische en radicale politieke partijen, kiesgedrag en publieke opinie.

Related Articles

4 Comments

 1. Bob Lagaaij

  Dit opent verrassend nieuwe perspectieven voor parijvorming! Deodorant66, Partij van de Aardgeur, Volkspartij voor Vanille en Damesluchtjes etc.etc.

 2. Armen Hakhverdian
  Armen Hakhverdian

  “Of er gewoon ontzettend lekker uitziet”. Easy on the jargon, Matthijs…

 3. Mihai Martoiu Ticu

  Krijgen we tijdens de verkiezingen een flyer met een sample Fleur Agema?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)