Ad Melkert en sympathie voor politici in 2002

No Comment

Vandaag kwam het bericht naar buiten dat Ad Melkert, voormalig partijleider van de PvdA, zou zinspelen op een terugkeer in de politiek. Ad Melkert, de man die – terecht of niet – de onmacht van het toenmalige politieke establishment tegenover Pim Fortuyn is komen te belichamen, met name door het beruchte lijsttrekkersdebat na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2002.

Het is allerminst duidelijk wat Melkert’s concrete plannen zijn, maar als politicoloog grijp ik natuurlijk ieder excuus aan om weer eens wat met ‘2002’ te doen. Uit onderstaande tabel op basis van het Nationaal Kiezersonderzoek van 2002 blijkt maar weer eens hoe impopulair Ad Melkert was vergeleken met zijn directe concurrenten. Alleen Fortuyn zelf werd onsympathieker bevonden. Toenmalig premier Kok bevond zich wat dat betreft op eenzame hoogte, maar onder hem zien we dat Balkenende, Dijkstal, De Graaf, Rosenmöller en Marijnissen elkaar nauwelijks ontlopen. Tenslotte zien we ook dat van deze politici Fortuyn het electoraat ook het meest verdeelde.

symp2002

Update 17 juni 2013 – 23:19

Voor de volledigheid, ik heb Kars Veling (ChristenUnie), Bas van der Vlies (SGP) en Fred Teeven (Leefbaar Nederland) niet meegenomen omdat voor deze politici zeer veel incomplete antwoorden werden gegeven, wat de resultaten waarschijnlijk vertekent. Maar toch, hun sympathie-scores op basis van respectievelijk 747, 672 en 1269 respondenten waren 47,3, 42,7 en 37,1. Gelijk of lager dan Melkert dus.

About the author

Armen Hakhverdian
Universitair hoofddocent politicologie aan de Universiteit van Amsterdam

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)