Brexit en de peilingen: nog een ‘UK polling disaster’?

No Comment

Het is inmiddels vaste prik na verkiezingen: hoe dicht zaten de peilingen op de einduitslag? De Britse peilindustrie was tijdens de parlementsverkiezingen van mei 2015 lelijk onderuit gegaan en kon zich niet nog een ‘UK polling disaster’ permitteren.

Bij het referendum van afgelopen donderdag stemde 51,9% van de Britten voor het verlaten van de EU (Brexit) en 48,1% gaf aan in de EU te willen blijven. In aanloop naar het referendum verschenen talloze peilingen, vaak meerdere per dag. Ik neem alleen de zeven peilingen mee die in de laatste week zijn gehouden na de moord op het parlementslid Jo Cox. Bij het berekenen voor de percentages ‘Remain’ en ‘Leave’ zijn niet-stemmers en nog-niet-weters buiten beschouwing gelaten. Een overzicht van de gegevens staat in  de onderstaande tabel.

 

brexit-results2

 

Wat als eerste opvalt is dat vijf van de zeven peilingen voorspellen dat de Britten in de EU zullen blijven. Twee van de zeven peilingen voorspellen een Brexit, maar de meerderheid is met 51% erg krap.

Er is tijdens de campagne nogal wat discussie geweest over mogelijke systematische afwijkingen tussen online peilingen en telefonische peilingen. Telefonisch peilingen zouden hogere scores voor ‘Remain’ opleveren dan online peilingen. In de tabel komen die verschillen niet zo duidelijk naar voren. Wel kun je zeggen dat de drie telefonische peilingen een ‘Remain’ voorspelden. Bij de online peilingen het beeld wat meer gemengd. De twee peilingen die ‘Leave’ voorspelden waren beide online peilingen.

Verder zien we dat de peiling van Populus de plank volledig missloeg. Dit laat nog maar eens zien dat dat grote steekproeven (N = 4700) problemen met de representativiteit van peilingen niet oplossen.

 

Onzekerheidsmarges

In deze analyse hebben we toe dusver geen rekening gehouden met het feit dat peilingen onzekerheidsmarges kennen. Een eerlijker beoordeling van peilingen houdt rekening met deze marges (zie de figuur hieronder).

 

brexit-results3

 

Bij twee peilers (TNS en Opinium) ligt de werkelijke uitslag duidelijk binnen de onzekerheidsmarges. Deze peilers hebben het dus goed gedaan. Bij Survation ligt de werkelijke uitslag nog net binnen de marges. Dit is echter alleen maar gelukt omdat de omvang van de steekproef relatief klein is (N = 1003), wat directe gevolgen heeft voor de breedte van de onzekerheidsmarge. Bovendien was de voorspelling van Survation was dat ‘Remain’ zou winnen. Op basis van hun eigen peilingen was het wellicht geweest als Survation geconcludeerd had dat de race ‘too close to call’ was.

De voorspellingen van Ipsos MORI en YouGov zijn significant te laag, maar hun marges laten nog wel toe dat het werkelijke percentage ‘Leave’ nog net boven de 50% komt. De voorspellingen van ComRes en Populus zijn in alle opzichten significant te laag.

De British Polling Council (BPC) was dan ook teleurgesteld over de uitkomsten van de peilingen. Bij het ‘UK Polling Disaster’ van mei 2015 besloot de BPC om nader onderzoek te doen naar de oorzaak van de foute peilingen. De BPC gaat dat nu niet doen. Een referendum vormt een unieke gebeurtenis en de uitkomsten van onderzoek naar referendumpeilingen laten zich maar moeilijk vertalen naar peilingen voor parlementsverkiezingen.

About the author

Jelke Bethlehem
Jelke Bethlehem is bijzonder hoogleraar in de survey-methodologie aan de Universiteit Leiden.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)