Bye bye bindend referendum?

2 Comments

Gisteren adviseerde Ronald Plasterk de nieuwe Tweede Kamer om de tweede lezing van voorstellen tot grondwetsherziening snel in te dienen. Eén van die voorstellen is natuurlijk het bindend referendum. Veel partijen zijn er voorstander van, maar er zijn ook een aantal notoire tegenstanders. Met name VVD, CDA, ChristenUnie en SGP zijn tegenstander.

In de tweede lezing moet een 2/3e meerderheid gehaald worden in zowel de Tweede als de Eerste Kamer. In de Eerste Kamer hebben de vier tegenstanders van het referendum op dit moment sowieso 30 van de 75 zetels.

Of het bindend referendum een kans maakt hangt dus sowieso af van de Provinciale Statenverkiezingen in 2019. Maar het bindend referendum moet daarvóór eerst nog door de Tweede Kamer. Daar kan het al misgaan: zodra VVD, CDA, CU en SGP samen meer dan 50 zetels halen, is het wellicht bye bye bindend referendum…

Foto, door Bob Dass, license

About the author

Kristof Jacobs
Universitair Docent aan de Radboud Universiteit. Doet onderzoek naar democratie, referenda, kiesstelsels, verkiezingen & sociale media. Belg in Nederland. Boardgamegeek.

Related Articles

2 Comments

  1. Thijs Vos

    Jammer, maar er lijkt sowieso wel een meerderheid te blijven voor het raadgevend referendum. Misschien dat er na meer ervaring en gewenning, meer enthousiasme zal ontstaan bij de oude partijen?

  2. Flacko

    Zoals het er nu voor staat, betwijfel ik of het ooit tot een echt bindend referendum zal komen, de macht uit handen geven vinden de hoge heren en dames maar niks.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)