De onzin van twee minuten DWDD: Hoezo, 10.000 binnengehaalde zedendelinquenten?

15 Comments

Sywert van Lienden, politiek commentator bij krant, radio, en tv, was gisteravond bij DWDD aangeschoven om mee te discussiëren over de vermeende zelfcensuur van Nederlandse media in het huidige vluchtelingendebat. Hij was op een Nederlands onderzoek uit 2008 gestuit waaruit zou blijken dat één op de twintig allochtonen verdacht wordt van zedendelict, en vertaalde dat één-op-één naar de huidige vluchtelingencrisis.

In zeer korte tijd ging zeer veel fout. Het aandeel zedenverdachten werd met een factor 18 tot 50 overschat. De statistieken hadden niet eens betrekking op vluchtelingen. En het onderzoek had grote verschillen tussen migranten getoond. De uitkomsten waren bovendien niet genegeerd door de media.

Van Lienden toonde na afloop op zijn blog de cijfers waar hij zich op had gebaseerd, en erkende een deel van de fouten. Maar die fouten gingen aanzienlijk verder dan een vergeten nulletje. Tijd voor een kleine deconstructie.

Letterlijk zei Van Lienden het volgende:

“Het gaat om tussen 1 op de 20 en 1 op de 30 allochtonen die verdacht zijn van zedendelicten. Natuurlijk, als je dan het hebt over een migratiecrisis, moet je het daarover kunnen hebben. Als je het hebt over de 200.000  alloch…migranten die Diederik Samsom hier naar binnen wil laten,  dan heb je het dus over 10.000 zedendelinquenten. Mensen die verdacht worden. Dan heb je het alleen nog maar over mensen die aangifte gaan doen. Dat zijn echt hele grote getallen. Het punt is: Dat is een heel ongemakkelijke waarheid, dat met migratie ook dit type criminaliteit meekomt. Ik heb nog nergens kunnen lezen dat we ons moeten voorbereiden op zo’n golf, behalve bij Wilders. Die had het dan over testosteronbommen vorig jaar in het parlement. Iedereen sprak daar schande van. Ik ook bij de Algemene Politieke Beschouwingen. Maar ergens, als je gewoon de naakte waarheid of de naakte statistiek erop los laat, zijn dit wel de getallen. En ik lees het niet in enige krant.”

 

Waar gaat het fout?

 1. Allereerst, wanneer we deze uitspraken naast de geraadpleegde tabellen leggen, zien we niet dat 1 op de 20 tot 1 op de 30 migranten zedenverdachte is. Uit de studie blijkt dat het gaat om 1 op de 370 (onder migranten uit de Antillen), 1 op de 700 (onder migranten uit het Midden Oosten) en 1 op de 1000 (onder migranten uit Turkije). Wat er mis is gegaan, is evident: Van Lienden heeft de tabel met algemene criminaliteitscijfers verwisseld met de tabel die specifiek inzoomt op zedendelicten. Dat leidde tot een vertekening met een factor 18, of 33, of zelfs 50.
  Daardoor gaat het *gegeven* deze extrapolatie op basis van Samsom’s 200.000 niet om 10.000 (5%) verdachte zedendelinquenten die naar Nederland komen maar om 200 tot 300 (0,1% tot 0,15%). Dat verschil is zelfs nog meer dan wat Van Lienden zelf na afloop op zijn blog schrijft: ‘ik zat er in de uitzending geloof ik een 0 naast’. Het was in ieder geval niet ‘de naakte waarheid of de naakte statistiek (…) de getallen’ wat miljoenen kijkers werd voorgeschoteld.
  Van elke 10.000 migranten uit het Midden Oosten zijn volgens dit onderzoek 9985 geen zedendelinquent (of beter: verdachte). Het beeld van een enorme horde potentiële zedendelinquenten wordt door dit onderzoek dus niet gestaafd.
 2. Maar zelfs die gecorrigeerde extrapolatie is ongepast. De studie gaat namelijk over migranten in het algemeen, niet over vluchtelingen. Ik weet niet of extrapolatie zou leiden tot een overschatting of juist een onderschatting van het probleem, want ik heb geen handvaten om dat op basis van deze studie te bepalen en ben evenmin een expert op dit onderwerp. Ik zie wel grote verschillen tussen etnische groepen in dit onderzoek, wat mij in elk geval huiverig maakt tot extrapolatie van de slechtst scorende groep migranten naar de vluchtelingen, van Antillianen in Nederland naar Syrische vluchtelingen. De recent verschenen studie van WRR, SCP en WODC naar de integratie van asielmigranten laat in ieder geval zien dat het uitsplitsen van verschillende migrantengroepen van groot belang is bij het verklaren van criminaliteitsstatistieken.
 3. Het onderzoek waar Van Lienden zich op baseert heeft wel degelijk de media gehaald. Sterker nog, al in 2008 had de Gelderlander er verslag van gedaan (zie lexisnexis; hier indirect bewijs via nl), dat zowel de oververtegenwoordiging van Nederlanders bij kindermisbruik noemde als de oververtegenwoordiging van migranten bij andere aanrandingen en verkrachtingen. En eergisteren werd datzelfde onderzoek nog aangehaald in de Volkskrant, nota bene met interview met één van de onderzoekers.

 

Er valt een bredere discussie te voeren.

Problemen moet je kunnen benoemen, heet het dan (ik zou liever spreken van beschrijven en vervolgens verklaren). En daar ben ik het mee eens. Juist daarom ben ik groot voorstander van het gebruik van statistieken in het immigratiedebat; inclusief statistieken die voorkeuren en gedrag uitsplitsen naar etnische afkomst. Zo zijn migranten blijkens dit onderzoek wel degelijk overgerepresenteerd in niet alleen de Nederlandse criminaliteitscijfers (waar de 1 op de 20 vandaan komt, althans onder Antillianen) maar ook in de cijfers rond zedenverdachten. Er zijn op basis van deze cijfers heel zinvolle discussies te voeren over die overrepresentatie, maar ook over de verschillen naar etnische afkomst en delict, en vooral over de mogelijke oorzaken daarvan. Ik heb me daar als onderzoeker nooit mee bezig gehouden, dus ik kan me daar ook niet over uitlaten, maar de zojuist genoemde studie van SCP, WRR en WODC is een voorbeeld van hoe het ook kan.

Het is dan ook onbegrijpelijk dat een correctie van evident onjuiste statistieken direct wordt begrepen als een poging tot relativering van het probleem.

Je hoeft de overrepresentatie van migranten in Nederlandse criminaliteitscijfers niet te ontkennen om te vinden dat het debat met feitelijk juiste argumenten moet worden gevoerd.

Ik heb geen enkele behoefte om kloppende statistieken te relativeren. Ik heb er wel behoefte aan om die statistieken te begrijpen en te duiden. En ik heb vooral behoefte aan expertise.

In : Overig

About the author

Tom van der Meer
Tom van der Meer (1980) is Hoogleraar Politicologie, in het bijzonder Legitimiteit, Ongelijkheid en Burgerschap, aan de Universiteit van Amsterdam. Eerder werkte hij bij het Sociaal en Cultureel Planbureau en aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij is sinds 2015 co-Directeur van het Nationaal Kiezersonderzoek (NKO) en Lokaal Kiezersonderzoek (LKO). Hij doet voornamelijk onderzoek naar Politiek vertrouwen, Kiesgedrag (electorale volatiliteit), Politieke socialisatie, en Sociaal kapitaal (burgerparticipatie, etnische diversiteit).

Related Articles

15 Comments

 1. Casper Albers

  De pijlen moeten m.i. niet alleen gericht zijn op Sywert van Lienden, maar vooral op DWDD. Niet om lullig te doen, maar waarom Van Lienden een BN’er is, ontgaat me. Hij was ooit LAKS-voorzitter, maar daar zijn er tientallen van, en hij heeft de G500 bedacht, een aantoonbaar averechts werkend stemsysteem. Hij is daarmee een beetje de Kim Kardashian van de talkshow.

  Wat voornamelijk onbegrijpelijk is, is waarom DWDD hem uitnodigt om te spreken over iets waar hij geen enkele aantoonbare kennis over heeft. Het gaat tenslotte niet over scholieren en ook niet over slechte stemprocedures. Waarom is Alexander Klöpping niet gevraagd? Die heeft ook geen aantoonbare kennis over migratieproblemen, maar bij hem moet ik tenminste nog aan Salamander Klöpping denken en grinniken. Of vraag Patricia Paay, zij heeft vast al “kennis gemaakt” met enkele migranten. Of – maar dit is een heel wild idee, vraag eens iemand met verstand van zaken. En als je dat niet wilt omdat het programma dan niet luchtig genoeg meer is, heb het dan gewoon over de nieuwe single van Waylon, ofzo. Daar heeft Frenk van der Linden vast wel een mening over.

  • M.J. Schwencke

   gehyeel mee eens

  • pieter van os

   Waarom hebben jullie geen ‘like-knop’ – deze Casper Albers slaat de spijker op zijn kop

 2. Mihai Martoiu Ticu

  Minderheden zijn in bepaalde situaties oververtegenwoordigd in sociaal verval: criminaliteit, drugsgebruik, armoede, werkloosheid etc. Dat gebeurt overal. In Canada zijn het de Eskimo’s; in Scandinavische landen zijn de Sami’s; in Australië en New Zeeland zijn de Aboriginals; In de VS de indianen; in Japan de Koreanen, Russen en Brazilianen; In Israël de Mizrahim Joden; In Oost-Europa zijn de Roma; En in Afrika waar slechts Afrikanen leven, volgen de minderheden dezelfde patroon. In Zuid-Afrika heeft de blanke minderheid het meest crimineel systeem ingevoerd: de apartheid.
  Men heeft geen causaal verband kunnen vinden tussen migratie en criminaliteit: https://en.wikipedia.org/wiki/Immigration_and_crime
  In de literatuur, als men de statistieken corrigeert, vallen de verschillen (voor een groot gedeelte) weg, als men rekening houdt met armoede en de omgeving van de minderheden leven. Ook andere factoren spelen een rol in het feit dat minderheden oververtegenwoordigd zijn in gevangenissen, zoals het feit dat justitie discriminerend werkt. Bijvoorbeeld de bias bij de rechters; het feit dat armere mensen minder goede advocaten hebben; dat migranten zich minder goed kunnen uitdrukken in de taal van de rechter; etc.
  Nee, ik ben geen wegkijker, noch vergoeilijker. Als er een verschil in de criminaliteitscijfers tussen groepen bestaat, betekent dat het laagste cijfers mogelijk te halen is en men moet zolang sleutelen totdat de cijfers dicht bij elkaar komen. Maar het feit dat er verschillen bestaan in de statistieken tussen groepen, is geen reden om de hele groep als crimineel te beschouwen.
  Noch is criminaliteit een reden om ‘minder, minder, minder’ te roepen. Want ja, we kunnen de hele wereld beter maken, met minder criminaliteit als we alle minderheden in alle landen vergassen.
  Dan is de vraag waarom is het zo belangrijk om voortdurend in de media de criminaliteit aan minderheden te verbinden? Als we dat doen moeten de media dat consequent doen. Voortaan moeten de krantenkopen zijn: “Katholiek Dries van Agt gaf opdracht om op de treinkapers te schieten.” Of “Jood Bram Moszkowicz sjoemelt met geld.” En ik las ten minste vier stukken in De Volkskrant waar men wil bewijzen dat ISIS islamitisch is. Dus De Volkskrant moet dezelfde analyse over alle misdaden plaatsen: George Bush’s misdaad agressie verklaren vanuit zijn Christendom. En toen de christen Jan Peter Balkenende de invasie in Irak steunde, misschien wilde hij een heleboel moslims vermoorden; tenminste zulke analyses zouden er in de krant staan, als de kranten de blanken, christenen en de autochtonen volgens dezelfde criteria zouden behandelen.

  • Bart

   Mooi stuk! Ik vroeg mij alleen bij het laatste af of ISIS zijn optreden niet zelf als islamitisch presenteert terwijl ik mij niet kan herinneren dat Balkenende zijn optreden als christelijk presenteerde. Maar misschien zit ik ernaast.

  • Cielen

   Erg goed verwoord door Mihai Martoiu Ticu. Ik wil er graag aan toevoegen dat iedereen onderhevig is aan etnocentrisme, daar kun je helaas nooit volledig onderuit komen. Dat wil niet zeggen dat je niet moet blijven proberen dit zoveel mogelijk te minimaliseren. Dit kun je onder meer doen door je eigen gebreken als waarnemer te onderkennen als eerste stap en je mening zoveel mogelijk baseren op resultaten uit gestructureerd onderzoek. Zowel je eigen, menselijke beperkingen te onderkennen als het interpreteren van onderzoeksresultaten vergt een geoefend brein. Dit kan niet zomaar van iedereen verwacht worden. Het zou helpen als mensen als Sywert van Lienden niet overhaast te werk gaan bij deze taken, zeker niet als ze een podium krijgen om deze interpretaties uit te dragen. Wat ook zou helpen als de mensen die een podium krijgen niet ook nog eens te maken hebben met persoonlijke religieuze opvattingen (religieus zijn dus) of aan andere ongefundeerde invloeden onderhevig zijn, want dat maakt logisch denken in dit soort vraagstukken nagenoeg onmogelijk. Ik zeg dit laatste in deze context omdat het lijkt alsof Sywert van Lienden vooringenomen lijkt te zijn.

 3. Mihai Martoiu Ticu

  Oh ja, als criminaliteit een reden is om ‘minder, minder, minder’ mensen van een groep te willen, dan wil ik hetzelfde recht hebben. Zodra ‘Nederlanders’ Rome afslopen of zodra Joran van der Sloot een moord pleegt, moet ik het recht hebben om een aantal Nederlanders te deporteren of te vergassen.

 4. Mihai Martoiu Ticu

  Ook witte Westerse Europeanen worden crimineler in bepaalde situaties, als minderheid:

  “Some of the opposition to immigration also had to do with concerns that the newcomers contributed disproportionately to the incidence of crime. Benjamin Franklin also objected to the importation of British felons to the American colonies, charging that many of them escaped from servitude ‘and, wandering at large from one populous town to another, commit many burglaries, robberies, and murders, to the great terror of the people. . . .’ Are immigrants in fact responsible for more than their share of violent crime? By some accounts, mid-nineteenth-century Irish and turn-of-the twentieth-century Italians were disproportionately violent.”, Mullen, K. (2005). Dangerous strangers: minority newcomers and criminal violence in the urban West, 1850-2000. Palgrave Macmillan. p. 3.

 5. Frank

  Ik vind dat “handvatten” vs “handvaten” verplichte examenstof moet worden.

  • Tom van der Meer
   Tom van der Meer

   Uit: http://www.taaluilen.nl/taaltips/handvaten-handvatten/

   “Veel mensen denken dat alleen handvatten juist is en heel lang hadden zij gelijk.
   Maar daar is verandering in gekomen. Handvaten en handvatten mogen tegenwoordig allebei.

   Het Witte Boekje vermeldt beide varianten.
   Het Groene Boekje keurt alleen handvatten goed.
   Doorslaggevend is echter dat de website van de Nederlandse Taalunie handvaten óók goedkeurt. En zij zijn ook de auteurs van het Groene Boekje!”

 6. Evert van Kuijk

  Zijn cijfers voor grote en kleine misdaden op straat ook niet sterk afhankelijk van de aanpak van de politie ter plaatse?

  Ooit – in de tijden van Oriana Fallaci (1929 – 2006 / meer informatie op internet) – was bijvoorbeeld Italië sterk verdeeld over het beleid in zijn wereldberoemde binnensteden: klanten van sjieke kledingwinkels in Florence zouden zijn belaagd door agressieve ‘immigranten’ die hen – behalve originele eigen waar – ook door de maffia geproduceerde namaak-merkartikelen probeerden op te dringen. Auto’s werden op grote schaal opengebroken. In Rome bleken onschuldige ‘bedelende zigeunerkinderen’ van dichtbij behendige gauwdieven die routinematig dag in dag uit – terwijl ze op school zouden moeten zitten – toeristen beroofden van hun onmisbare paspoorten en creditkaarten. De buit was dan al vliegensvlug doorgegeven aan volwassen opdrachtgevers in kleine zijstraattjes terwijl de niets vermoedende toerist zijn zakken nog afzocht naar kleingeld om die arme kinderen een beetje gelukkig te maken.

  In al deze gevallen maakt de gelegenheid de dief. Als winkelier, klant, toerist, straatverkoper, muzikant – kortom als gebruiker van de openbare ruimte – verwacht men van stadsbestuur en politie dat men duidelijke regels stelt en ook handhaaft. Ongetwijfeld blijft er dan nog veel misdaad over, maar iedereen kan tenminste veilig over straat.

  Ook in de tijden van Oriana Fallaci speelde trouwens de kwestie van een ‘clash of civilizations’ al een rol, met een scala van opvattingen over zin en betekenis van alleen al die term.

 7. Roel Jennissen

  zie voor meer cijfers en duiding dit rapport uit 2007:

  https://www.wodc.nl/images/ca07-04-volledige-tekst_tcm44-80361.pdf

  bijvoorbeeld figuur 2c op p. 10.

  Let wel op, het gaat hier, net zoals in het door Van Lienden aangehaalde onderzoek, om gedateerde cijfers die zeker niet zomaar één-op-één kunnen worden geprojecteerd op de huidige vluchtelingen uit Arabische landen en Sub-Sahara-Afrika. Hun oververtegenwoordiging in de criminaliteitsstatistieken kan best lager zijn, maar helaas ook hoger.

  Het gebruiken van politieregistraties om de omvang van het aantal delinquenten (onder verschillende herkomstgroepen) te schatten is niet erg zinvol, omdat we te maken hebben met een omvangrijk zogenoemd dark number van delicten waarbij geen aangifte wordt gedaan of waarbij geen verdachte in beeld komt bij de politie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)