Doorlopende discussie over peilingen Maurice de Hond: een overzicht

1 Comment

Afgelopen zaterdag laaide in NRC de discussie weer op over de onderzoeksmethoden van opiniepeiler Maurice de Hond.* De discussie is niet nieuw. De Hond merkt op dat hij al sinds 1976 wordt bekritiseerd door politicologen en collega-peilers. Als de meest geprofileerde en meest frequente peiler van Nederland vangt hij ook de meeste kritiek.

Hieronder bij wijze van onvolledig overzicht een aantal artikelen waarin deze discussie de laatste jaren werd gevoerd (waarin ook verschillende bloggers op stukroodvlees.nl een partij zijn geweest). De links omvatten de inhoudelijke kritiek die gericht is op de methode en/of presentatie van Maurice de Hond door een divers gezelschap, en reacties daarop van de peiler zelf. De meeste kritiek richt zich op een viertal aspecten: het risico van sturende vragen, onderzoek op basis van een zelfaangemeld panel, het ontbreken van onzekerheidsmarges, en onduidelijkheid over correctie-methoden. De Hond is het met deze kritiek niet eens.

De belangrijkste conclusie is dat de discussie muurvast zit.

Leestip: het onvolprezen en uitstekend leesbare standaardwerk van Will Tiemeijer: Wat 93,7 procent van de Nederlanders zou moeten weten over opiniepeilingen.

 

Kritiek uit politicologische hoek
2008: Will Tiemeijer (WRR): De waarde van opiniepeilingen
2009: Joop van Holsteyn (Universiteit Leiden): De peiling van Maurice de Hond deugt niet
2012: André Krouwel (Vrije Universiteit): (in) Waarom u Maurice de Hond niet moet geloven
2012: Tom van der Meer, Armèn Hakhverdian, Jean Tillie (Universiteit van Amsterdam): De peilingencarroussel
2013: Kees Aarts (Universiteit Twente), Philip van Praag (UvA), Tom Louwerse (UL), Jan Kleinnijenhuis (VU), Paul Lucardie (Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen): (in) Wetenschappers onderzoeken De Hond  en (in) de online aanvulling daarop

Reacties van Maurice de Hond
2009: (op artikel Van Holsteyn)
2013: (op artikel NRC)  (met uitgebreide aanvulling door De Hond in de comments)

 

Discussie tussen peilers onderling over ‘zelf verstopte paaseieren’
2005: Peter Kanne & Remco Frerichs (TNS NIPO): (in) TNS NIPO valt peilingen van De Hond aan
2005: Reinier Heutink (Ipsos), Maurice de Hond (peil.nl) & Peter Kanne (TNS NIPO): (in)  Alle peilers peilen weer anders
2005: Persbericht TNS NIPO naar aanleiding van media-ophef

 

Kritiek uit filosofische hoek
Ondanks kritiek op de uitvoering zijn er nauwelijks kiezersonderzoekers te vinden in Nederland die tegen opiniepeilingen zijn. Dat soort kritiek haalt weliswaar regelmatig de media, maar is opvallend genoeg vaak afkomstig uit filosofische hoek. De kritiek lijkt dan niet zozeer over de peiler De Hond te gaan, maar hem als prototype te beschouwen.
2010: Thijs Lijster: Leg Maurice de Hond eens aan de ketting
2012: Hans Schnitzler (publicist Volkskrant): Wantrouw statistieken, negeer peilingen

Reacties van Maurice de Hond
2012: (op artikel Ombudsvrouw Volkskrant)
2012: (op artikel Schnitzler)

 

Discussies op tv
Het debat is ook meermalen op tv gevoerd. Enkele voorbeelden:
2006: Profiel (o.a. Reinier Heutink, Joop van Holsteyn, Maurice de Hond, Will Tiemeijer)
2012: Buitenhof (Maurice de Hond, Jean Tillie)

 

* De artikelen in NRC op 30 maart 2013 legden overigens veel nadruk op de vermeende rol van Jan Nagel als opdrachtgever van Maurice de Hond. In de artikelen stonden meerdere (tendentieuze) insinuaties over de gevolgen die de persoonlijke band zou kunnen hebben gehad op de professionele uitkomsten van peil.nl, terwijl verschillende mogelijke tegenwerpingen niet eens werden besproken. Het wèl relevante inhoudelijke debat raakte hierdoor ondergesneeuwd. De eigenlijke discussie moet immers gaan over de mate waarin de peilingen een goed beeld geven van de Nederlandse publieke opinie.

About the author

Related Articles

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)