Een jaar in peilingen: oppositie doet goede zaken

2 Comments

Alle in de Tweede Kamerverkiezingen vertegenwoordigde oppositiepartijen staan momenteel in de peilingen op winst. De regeringspartijen staan beide op een stevig verlies ten opzichte van de laatste verkiezingen. De PVV is de grootste stijger in het afgelopen jaar (+ 2,3%) en staat nu op 25-29 zetels. Ook D66 (19-23 zetels) en de SP (20-24) staan op een grote winst.

De Peilingwijzer neemt alle gepubliceerde peilingen van De Stemming, Ipsos Synovate, Peil.nl en TNS NIPO samen en komt zo tot één inschatting van de electorale steun voor de Nederlandse politieke partijen. De resultaten van de Peilingwijzer worden met een bandbreedte gepresenteerd, vanwege de statistische onzekerheid die in alle peilingen besloten ligt.

 

Ontwikkeling politieke voorkeur sinds verkiezingen 2012
Hieronder staat de ontwikkeling van de voorkeuren volgens de Peilingwijzer sinds de verkiezingen van 2012 (in percentages).

 

Laat partijen zien:

(Grote versie grafiek)

Winnaars
Al met al zijn de PVV, D66 en GroenLinks de grootste winnaars in het afgelopen jaar. De PVV leek aanvankelijk wat te verliezen, maar krabbelde vanaf eind februari op en groeide stevig door tot zo’n 20% electorale steun net na de Algemene Beschouwingen in september. Daarna viel de partij iets terug, maar bleef de grootste. D66 liet een gelijkmatiger groeipatroon zien, waarbij juist in de herfstmaanden veel winst geboekt werd. Al met al nam de steun voor de partij met zo’n 2% (3 zetels) toe.

GroenLinks lijkt de weg omhoog gevonden te hebben. Na de verkiezingen van september 2012 bleef de partij enkele maanden op een zeer laag niveau (rond de 2%), maar vanaf april ging het langzaamaan beter met GroenLinks. Momenteel staat de partij iets onder de 4%. Een pril herstel, maar daarmee is de partij wel de op twee na grootste stijger ten opzichte van vorig jaar.

 

Verliezer
Er is in 2013 eigenlijk maar één grote (electorale) verliezer: de PvdA. De PvdA verliest ten opzichte van de verkiezingen zo’n 14%, wat een neergang betekent van 38 zetels naar 14-18 zetels. In het laatste jaar verloor de PvdA sterk (-7,4%) terwijl coalitiepartner VVD ongeveer gelijk bleef. De liberalen verloren kort naar de verkiezingen echter al sterk en dalen daardoor van 41 zetels nu naar 21-25 in de laatste Peilingwijzer.

50PLUS kende het grilligste verloop in de peilingen. Een jaar geleden stond de partij iets hoger dan nu. In februari steeg de partij snel naar een hoogtepunt van zo’n 12% (omgerekend zo’n 18 zetels), maar een groot deel van die winst moest 50PLUS alweer snel inleveren. Tot halverwege september schommelde de partij zo rond de 8 procent (12 zetels). Nadat fractieleider Krol het veld moest ruimen vanwege bekendmakingen omtrent het niet afdragen van pensioenpremies in een eerdere functie duikelde de partij naar zo’n 4 procent.

In de laatste maand is het electorale landschap niet erg sterk veranderd. Alleen D66 moet iets van haar forse winst inleveren (-1% t.o.v. één maand geleden). Overige verschillen vallen binnen de foutmarge. Wel laten de cijfers zien dat de PVV, die vanaf eind augustus de grootste was in de peilingen, sinds eind oktober weer terrein heeft verloren. Momenteel is de partij van Wilders nog net groter dan de VVD, maar het verschil is geslonken tot 4 zetels.

De Peilingwijzer neemt alle peilingen van De Stemming, Ipsos/Synovate, Peil.nl en TNS NIPO samen tot één schatting van het electorale krachtenveld. Meer over de gebruikte methode en resultaten op peilingwijzer.tomlouwerse.nl.

About the author

Tom Louwerse
Tom Louwerse is universitair docent politicologie aan de Universiteit Leiden. Zijn onderzoek richt zich op politieke representatie, parlementair gedrag, verkiezingen, peilingen en stemhulpen.

Related Articles

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)