European Social Survey biedt schat aan opiniedata over maatschappelijke vraagstukken

No Comment

De European Social Survey (ESS) vormt één van de meest geraadpleegde enquêtes in de sociale wetenschappen. De ESS peilt sinds 2002 elke twee jaar de houdingen van burgers in de meeste Europese landen. De datasets zijn gratis te downloaden (wel na registratie), maar de ESS heeft ook een vrij handige online-analysetool.

Uiteraard zijn de mogelijkheden van deze online analyses alsnog tamelijk beperkt, maar je kunt vrij snel een beeld krijgen van publieke opinie op tal van maatschappelijk relevante onderwerpen. Zo heeft de laatste ronde van de ESS in 2012 een unieke batterij aan vragen opgenomen over het functioneren van de representatieve democratie. Respondenten moeten per onderwerp (kiesstelsel, partijen, media, rechterlijke macht, etc.) aangeven in hoeverre ze aspecten hiervan belangrijk vinden voor het functioneren van democratie in abstracte zin en in hoeverre dit ook daadwerkelijk opgaat in hun eigen land.

Eén van deze vragen gaat bijvoorbeeld over het functioneren van de media. Respondenten krijgen de stelling “The media in [country] provide citizens with reliable information to judge the government” voorgeschoteld en moeten vervolgens antwoorden op een schaal van 0 (“does not apply at all”) tot 10 (“applies completely”). Het levert een interessant beeld op:

 

Screen shot 2014-02-03 at 10.14.18

 

De standaard-tool van de ESS maakt het niet mogelijk om de x-as te herschalen van 0-10, dus de verschillen worden in de figuur tamelijk uitvergroot. Maar dat terzijde. Normaliter vinden we Nederland in dit soort lijstjes terug tussen de Scandinavische landen, maar op deze variabele hangen we rondom het gemiddelde van alle landen samen. De oorzaken voor deze, voor Nederlandse begrippen, lage score zijn niet helemaal duidelijk – zijn Nederlanders bijvoorbeeld kritischer over wat überhaupt betrouwbare mediaberichtgeving is of ligt het aan de mediaberichtgeving zelf? – dus dat moet nader onderzocht worden.

Happy data-mining. Oh, en genieten mag, maar graaf met mate…

About the author

Armen Hakhverdian
Universitair hoofddocent politicologie aan de Universiteit van Amsterdam

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)