Jonge liberalen II

No Comment

Vervolg op vorige post: Ik heb even gekeken wat er gebeurt als ik de leeftijdscategorieën verder opknip zoals Marjolein Meijer hieronder voorstelt. Dit geeft een iets ander beeld. Er zijn nog steeds verschillen tussen de groepen, maar je ziet nu dat mensen tot en met 30 zich niet zo duidelijk onderscheiden van iets oudere mensen. Alleen bij de vraag over de openingstijden op zondag zie je een significant verschil tussen de mensen t/m 30 en de mensen van 31-40. Bij de vraag over de inkomensverschillen zie je een significant verschil tussen de mensen onder de 30 en de mensen tussen de 41 en 50. Deze kleinere verschil tussen jongeren en iets ouderen roept de vraag op of het hier gaat om een generatie-effect of een leeftijdseffect. Zijn de verschillen, in andere woorden, te wijten aan maatschappelijke verschillen (zoals Mark hieronder lijkt te suggereren en ikzelf eerst ook vermoedde) of simpelweg doordat mensen ouder worden en daardoor telkens ietsje minder liberaal. Zoals Churchill al zei: “Any man who is under 30 and is not a liberal has no heart; and any man who is over 30 and is not a conservative has no brains.”

Wordt vervolgd.

Figuur 2

About the author

Matthijs Rooduijn
Matthijs Rooduijn is politiek socioloog en werkt als universitair docent bij de afdeling Sociologie van de Universiteit Utrecht. Hij doet onderzoek naar de oorzaken en gevolgen van de opkomst van populistische en radicale politieke partijen, kiesgedrag en publieke opinie.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)