Meer bezuinigen na de lunch?

No Comment

In een opiniestuk in de NRC voorspelde Jort Kelder een nieuwe rechtse revolutie die zich zal richten tegen de excessieve Hollandse verzorgingsstaat. Bezuinigingen in de verzorgingsstaat zijn vaak impopulair. Toch vinden ze met enige regelmaat plaats en sommige regeringen worden hier ook niet electoraal voor afgestraft. Ik zal volgende week een stuk posten over verschillende onderzoeken die laten zien hoe partijen door middel van framing zelfs winst kunnen halen uit bezuinigingen op de verzorgingsstaat. Dat stuk zal gaan over hoe kiezers nadenken over issues en een enigszins rationeel portret schetsen van de kiezer. Dit stuk daarentegen gaat over voorkeuren voor herverdeling (door middel van een verzorgingsstaat) en lunch.

Michael Bang Petersen, Lene Aarøe, Niels Holm Jensen en Oliver Curry (van Aarhus en Oxford)  laten in een paper zien dat individuele voorkeuren voor herverdeling afhankelijk zijn van honger. Zij laten individuen in een experiment geld verdelen. Het blijkt dat individuen voor de lunch minder herverdelen dan individuen na de lunch. Door middel van een survey laten ze zien dat respondenten voor de lunch zich sterker uitspreken voor herverdeling dan respondenten na de lunch. Ook staan pre-lunch respondenten gemiddeld positiever tegenover ontvangers van uitkeringen dan post-lunch respondenten. Zij vinden dezelfde resultaten als zij in plaats van lunch naar zelf gerapporteerde honger kijken.

Al met al een interessante bevinding: voor de lunch is men egoïstischer, men neemt meer en verwacht meer van anderen. Hoewel de effecten niet reusachtig zijn, hebben deze experimenten implicaties voor de ’echte’ politiek. Een pleidooi tegen herverdeling kan je maar beter na het eten doen, want goed doorvoede luisteraars zijn dan eerder geneigd het met je eens te zijn. Qua stemgedrag is een stem voor de lunch misschien egoïstischer. Zouden rijke mensen die twijfelen over hun stemkeuze rechtser stemmen (tegen herverdeling) wanneer de maag zich roert? Als dat zo is, zou dan ook de verruiming van de openingstijden van stemkantoren leiden tot andere uitkomsten? Immers toen de kantoren om 6 uur sloten, stemde menig kantoorslaaf na 5 uur met hongerige maag. Met volle maag na zessen stemmen leidt wellicht tot een andere uitkomst. Speculatie natuurlijk, maar wellicht een mooi natuurlijk experiment.

 

About the author

Gijs Schumacher

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)