Meer media-aandacht voor verkiezingen dan in voorgaande jaren?

No Comment

Hoe zit het met de verkiezingskoorts in de media nu we overmorgen weer naar de stembus gaan? Hoewel er over het algemeen minder aandacht besteed wordt aan provinciale verkiezingscampagnes dan aan landelijke, wordt er hier en daar geroepen dat de aandacht voor de verkiezingen voor de Provinciale Staten dit jaar weleens groter zou kunnen zijn dan in voorgaande jaren. Omdat de Provinciale Staten in mei de Eerste Kamer zullen kiezen, en de regering van VVD en PvdA voor het doorvoeren van beleid in grote mate afhankelijk is van de samenstelling van de Senaat, lijkt er dit jaar buitenproportioneel veel aandacht te zijn voor de campagne. Klopt dat?

Nou, nee. In onderstaande figuur is weergegeven hoeveel aandacht de drie grote landelijke kwaliteitskranten (Volkskrant, NRC, Trouw) bij de laatste zes verkiezingen voor de Provinciale Staten hebben besteed aan de verkiezingscampagne. Ik heb bekeken hoeveel artikelen er zijn geschreven in de maand voor de verkiezingen (om precies te zijn tot 3 dagen voor de verkiezingen) waarin de woorden “verkiezingen”, “stembus” of “kiezer” voorkomen. Dit wordt in de figuur weergegeven door de doorgetrokken lijn. Deze lijn laat duidelijk zien dat er geen sprake is van een piek in 2015. In 1995, 2007 en 2011 was er meer aandacht voor de verkiezingen dan nu.

 

Figuur

Figuur: media-aandacht voor verkiezingen Provinciale Staten

 

De stippellijn geeft aan in hoeveel artikelen de woorden “Eerste Kamer” of “senaat” voorkomen. Ook hier blijkt geen sprake te zijn van een piek in 2015; in 1999, 2007 en 2011 kwamen deze woorden vaker voor dan tijdens de huidige campagne. Het lijkt er op dat er toen dus ook meer aandacht was voor de bijbehorende Eerste Kamerverkiezingen.

Opvallend zijn de pieken in 2011. Rondom de vorige verkiezingen voor de Provinciale Staten was er duidelijk meer aandacht voor de campagne dan in andere jaren. (Overigens was ook de opkomst toen aanzienlijk hoger dan in eerdere jaren.) De reden is hoogstwaarschijnlijk dat, net als nu, ook vier jaar geleden het kabinet sterk afhankelijk was van de Eerste Kamer. Het was onduidelijk of het kabinet van VVD en CDA en gedoogpartner PVV een meerderheid zou behalen in de Senaat.

Maar blijkbaar vonden veel media het bij de vorige verkiezingen allemaal een stuk spannender. Er was toen namelijk duidelijk meer aandacht voor de provinciale stembusgang dan nu.

About the author

Matthijs Rooduijn
Matthijs Rooduijn is politiek socioloog en werkt als universitair docent bij de afdeling Sociologie van de Universiteit Utrecht. Hij doet onderzoek naar de oorzaken en gevolgen van de opkomst van populistische en radicale politieke partijen, kiesgedrag en publieke opinie.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)