Mierenhoop (21 juni 2013): Sterrenslag met Samsom en Van Miltenburg, valorisatie en een nieuw vakblad

No Comment

VrijMiPol! Na een week afwezigheid zijn we weer terug met een grabbelton aan politiek(-wetenschappelijk)e links.

  • We schrijven het jaar 2004. Het illustere BNN-duo Katja en Bridget presenteert Avro’s Sterrenslag. Een team van politici bindt de strijd aan met tv-persoonlijkheden en sporters. Wie kon toen vermoeden dat deze politici later het Binnenhof zouden domineren? Onder leiding van de “bloedfanatieke Diederik Samsom” (toen nog met krullen) zien we staatssecretaris Frans Weekers, Tweede Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg, kamerlid Martijn van Dam en (inmiddels) oud-kamerleden Boris van der Ham (D66), Mirjam Sterk (CDA) en – kent u hem nog – Joao Varela (LPF). Even terug in de tijd…

 

 

  • In de VS gaat de discussie over valorisatie nog een stuk verder. Het Amerikaanse congres heeft enige maanden geleden besloten dat politicologisch onderzoek niet langer met overheidsgeld gesubsidiëerd mag worden, behalve als het bijdraagt aan de economische ontwikkeling of de nationale veiligheid van de VS. Deze verregaande ingreep in wetenschap – politici, niet wetenschappers, bepalen de relevante onderzoeksthema’s – bestaat vooralsnog alleen voor politieke wetenschappen en leidde uiteraard tot flinke ophef. De vrees voor een oppervlakkige, gepolitiseerde Political Science zoals bezongen door Randy Newman (hier in 1979 in Nederland) is helaas realistischer dan ooit.
  • De European Political Science Association is een recent opgerichte vakvereniging voor politicologen in Europa. Sindskort heeft EPSA haar eigen vaktijdschrift, Political Science Research and Methods. Het eerste nummer is gratis toegankelijk. Dit artikel van Dassonneville en Lewis-Beck zou bijvoorbeeld laten zien dat linkse partijen profiteren van hoge werkeloosheid als ze in de oppositie zitten, maar juist afgestraft worden als zij in de regering werkeloosheid niet weten terug te dringen. Dit belooft weinigs goeds voor de PvdA bij de eerstvolgende verkiezingen…

About the author

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)