Mierenhoop (3 mei 2013): moslims, statistiek, studentensamples, de ‘teloorgang van de EU’ en meer.

No Comment

Het is weer tijd voor de mierenhoop van deze week.

  • The World’s Muslims: Religion, Politics and Society. Het Pew Research Center heeft een enorme schat aan data verzameld over attitudes onder moslims in talloze landen. Het is te veel om op te noemen, maar er komen allerlei politieke, maatschappelijke, sociale en religieuze onderwerpen aan bod. Misschien nog even een kleine bijsluiter: het is lastig om op basis van louter bivariate verbanden iets te zeggen over waarom publieke opinie op deze onderwerpen zich zo manifesteert. Daarvoor zul je toch echt (al dan niet kwantitatieve) analyses moeten uitvoeren waarbij je zowel rekening houdt met nationale context als met vele andere factoren op individueel niveau.
  •  7 ways to separate errors from statistics. Andrew Gelman bespreekt een aantal fouten die vaak worden gemaakt in statistische analyses (gebaseerd op een eerder stuk op Bloomberg door Betsey Stevenson en Justin Wolfers). Het eerste punt (“Focus on how robust a finding is, meaning that different ways of looking at the evidence point to the same conclusion”) vormde ook één van de twistpunten in de discussie tussen communicatiewetenschappers Chris Aalberts en Sanne Kruikemeier, Guda van Noort en Rens Vliegenthart over onderzoek naar politieke communicatie.
  • De bovengenoemde discussie tussen Aalberts, Kruikemeier, Van Noort en Vliegenthart ging ook over het gebruik van studentensamples in experimenteel onderzoek. Hierover zijn de meningen sterk verdeeld, zoals ook blijkt uit dit issue van Psychological Inquiry (paywall). James Druckman en Cindy Kam zijn overigens vrij stellig op dit punt (zie hoofdstuk 4 van dit handboek over experimentele politicologie): “we argue that student subjects are not an inherent problem to experimental research; moreover, the burden of proof—of student subjects being a problem—should lie with critics rather than experimenters.” En tenslotte nog een interessant stuk in Nature over de oververtegenwoordiging van ‘Westerlingen‘ als proefpersonen in experimenten. Dank aan Bert Bakker voor de links. Overigens beperkten Kruikemeier et al. zich in hun onderzoek juist niet alleen tot studentensamples.
  • Zojuist opgestart: het Vlaamse weblog In de marge. Geïnspireerd door Monkey Cage en – jawel – Stuk Rood Vlees laten Vlaamse sociologen en politicologen hun licht schijnen op de actualiteit. De eerste post gaat over de serieuze problemen rond steekproeftrekkingen in een onderzoek naar onderwijshervormingen dat de Belgische media haalde. Lees ook vooral hoe het debat zich ontvouwt in de comments.
  • Joris Luyendijk op Twitter: “Waar de EU het veel beter doet dan de Anglo-Amerikaanse media ons voorhouden. Lekkere peptalk in Foreign Policy.” Met ook hier weer een mooie discussie in de comments.

About the author

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)