‘Minder, minder, minder’ invloed PVV in Tweede Kamer?

No Comment

Tweede KamerTrouw berichtte gisteren op basis van eigen onderzoek dat de invloed van de PVV in de Tweede Kamer gedaald is. De krant leidt dit af uit cijfers over steun voor PVV-moties en het samen indienen van moties in de Tweede Kamer:

Je kunt de invloed van een partij meten. Hoeveel moties worden er aangenomen? Hoe vaak wordt een verzoek aan de regering gehonoreerd? Bij de PVV komt dat inmiddels nog maar sporadisch voor. Uit een analyse door Trouw van de gegevens van de Dienst Informatievoorziening van de Tweede Kamer blijkt dat Wilders’ partij vooral het afgelopen jaar aan invloed inboette.

 

Het is mooi dat journalisten zich baseren op beschikbaar cijfermateriaal en niet uitsluitend op persoonlijke impressies. Maar je kunt je afvragen of de conclusie, dat de PVV door de ‘minder minder’ uitspraken helemaal geïsoleerd staat, niet wat sterk is aangezet. De PVV was immers al relatief vaak een einzelgänger, zelfs in de periode 2010-2011 toen ze het kabinet-Rutte gedoogde.

In maart vorig jaar voorspelden Simon Otjes en ik dan ook dat de PvdA boycot van PVV-moties in de praktijk niet zo heel veel zou veranderen: de partij steunde PVV-voorstellen al nauwelijks. Dat was in de periode 2006-2010, toen de PVV ook in de oppositie zat, niet anders. De ‘minder minder’ uitspraken waren geen trendbreuk, maar eerder een bevestiging van een eerder ingezette ontwikkeling.

Daarnaast kun je je afvragen of samenwerking en steun voor moties een goede graadmeter zijn voor de ‘invloed’ van een partij in de Tweede Kamer. Een partij kan bijvoorbeeld een hoop moties indienen die heel breed gesteund worden, maar feitelijk weinig veranderen in de opstelling, laat staan het beleid, van de regering. Dit wordt in de literatuur wel ‘hurrah voting’ genoemd: iedereen roept ‘hoera!’, maar is er echt sprake van invloed?

De PVV kiest er vaak voor om voorstellen te doen waarvan ze heel goed weet dat die nooit een meerderheid zullen halen. Die moties gelden als signaal aan kiezers en andere partijen. Wordt de ‘invloed’ van de PVV daarmee kleiner? Dat ligt waarschijnlijk iets gecompliceerder.

About the author

Tom Louwerse
Tom Louwerse is universitair docent politicologie aan de Universiteit Leiden. Zijn onderzoek richt zich op politieke representatie, parlementair gedrag, verkiezingen, peilingen en stemhulpen.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)

‘Minder, minder, minder’ invloed PVV in Tweede Kamer?

No Comment

Tweede KamerTrouw berichtte gisteren op basis van eigen onderzoek dat de invloed van de PVV in de Tweede Kamer gedaald is. De krant leidt dit af uit cijfers over steun voor PVV-moties en het samen indienen van moties in de Tweede Kamer:

Je kunt de invloed van een partij meten. Hoeveel moties worden er aangenomen? Hoe vaak wordt een verzoek aan de regering gehonoreerd? Bij de PVV komt dat inmiddels nog maar sporadisch voor. Uit een analyse door Trouw van de gegevens van de Dienst Informatievoorziening van de Tweede Kamer blijkt dat Wilders’ partij vooral het afgelopen jaar aan invloed inboette.

 

Het is mooi dat journalisten zich baseren op beschikbaar cijfermateriaal en niet uitsluitend op persoonlijke impressies. Maar je kunt je afvragen of de conclusie, dat de PVV door de ‘minder minder’ uitspraken helemaal geïsoleerd staat, niet wat sterk is aangezet. De PVV was immers al relatief vaak een einzelgänger, zelfs in de periode 2010-2011 toen ze het kabinet-Rutte gedoogde. (more…)

About the author

Tom Louwerse
Tom Louwerse is universitair docent politicologie aan de Universiteit Leiden. Zijn onderzoek richt zich op politieke representatie, parlementair gedrag, verkiezingen, peilingen en stemhulpen.

Related Articles