Politieke partijen: overbodig of nodig?

No Comment

Rob-bundelGisteren presenteerde de Raad voor het Openbaar bestuur de essaybundel “Politieke partijen: overbodig of nodig?” In de bundel staan bijdrages van twintig onderzoekers die de Nederlandse partijpolitiek bestuderen. De onderwerpen variëren van interne partijdemocratie, fractiediscipline en communicatie tot opinieonderzoek, kandidaatstelling en stemhulpen.

De verschillende bijdragen geven een breed overzicht over (het politicologisch onderzoek naar) de rol van partijen in de hedendaagse politiek. Daarover bestaat een gedeelde zorg onder de onderzoekers:

“Politieke partijen worden al jarenlang geconfronteerd met functieverlies. Sommige klassieke functies van politieke partijen, zoals communicatie met, en mobilisatie van hun leden, zijn sterk van karakter veranderd.” (p. 9)

Dit wil volgens de meeste onderzoekers niet zeggen dat partijen ten dode opgeschreven zijn, maar partijen nu hebben wel een andere rol dan vijftig jaar geleden. Daarom moet worden gekeken of de organisatievorm van partijen daarbij nog aansluit. Bovendien kan worden gekeken naar (aanvullende) alternatieven voor partijendemocratie, bijvoorbeeld op basis van technologie:

“Voor de revitalisering van politieke partijen in hun relatie met hun leden, hun niet-leden, en de  samenleving in het algemeen, zijn de beschikbare technologische hulpmiddelen essentieel: voor het  monitoren van meningen en ontwikkelingen, voor het voeren van vruchtbare dialogen, en voor het  communiceren van partijstandpunten en gesloten compromissen. In een volwassen representatieve  democratie geldt uiteindelijk het primaat van de politiek, maar die politiek moet wel geworteld zijn  in de samenleving.”(p. 18)

De bundel is gratis te downloaden: Sarah L. De Lange, Monique Leyenaar en Pieter de Jong (red.) (2014) Politieke partijen: overbodig of nodig? Raad voor het Openbaar bestuur.

About the author

Tom Louwerse
Tom Louwerse is universitair docent politicologie aan de Universiteit Leiden. Zijn onderzoek richt zich op politieke representatie, parlementair gedrag, verkiezingen, peilingen en stemhulpen.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)