PVV in de lift, grote verschillen tussen peilingen

No Comment

De recente peilingen van de verschillende bureaus laten sterk verschillende politieke krachtsverhoudingen zien. In Peil.nl van Maurice de Hond staat de PVV op 27 zetels en moet de VVD genoegen nemen met 21 virtuele Kamerzetels. De Politieke Barometer laat een heel ander beeld zien: de VVD staat hier op 30 zetels, terwijl de PVV blijft steken op 22. Ook bij andere partijen zijn er stevige verschillen: waar de SP bij EenVandaag eind maart nog 24 zetels kreeg, behaalt de partij er slechts 15 in de Politieke Barometer. Deze verschillen zijn zo aanzienlijk dat je eigenlijk niet kunt zeggen welke partij de grootste zou zijn. In de Peilingwijzer, een schatting van de politieke krachtsverhoudingen die alle informatie uit de peilingen combineert, staan VVD, PvdA en PVV dan ook dicht bij elkaar.

De Stemming (27/3) Peil (14/4) TNS NIPO (17/4) Politieke Barometer (18/4) Laatste Peilingwijzer
VVD 25 21 28 30 23 – 29
PvdA 21 21 22 25 21 – 25
PVV 21 27 23 22 21 – 25
SP 24 23 19 15 19 – 23
CDA 14 15 13 14 12 – 16
D66 14 17 13 16 13 – 17
CU 7 6 7 5 5 – 7
GL 3 3 4 3 2 – 4
SGP 2 3 4 4 2 – 4
PvdD 2 3 3 4 2 – 4
50PLUS 16 11 14 12 11 – 15

Tabel: Laatste peilingen en Peilingwijzer

 

Dat de PVV het goed doet in de laatste maanden, zien we terug in alle peilingen. In de Peilingwijzer staat de partij nu op 21 tot 25 zetels, tegenover 17 tot 21 twee maanden geleden. De snelle opmars van 50PLUS lijkt juist tot stilstand te zijn gekomen. De partij van Henk Krol en Jan Nagel groeide in februari nog snel, maar daalde van begin maart tot begin april weer tot een niveau van 11 tot 15 zetels in de Peilingwijzer.

De steun voor regeringspartijen en PvdA en VVD fluctueerde in de afgelopen maand wel, maar was toch relatief stabiel vergeleken met de grote verliezen in de eerste maanden na de verkiezingen. De oppositiepartijen profiteren, vooral 50PLUS, PVV en SP. CDA en D66 staan op een kleinere winst, terwijl de aanhang van SGP, PvdD en GroenLinks redelijk stabiel lijkt te zijn.

 

Partijen_Longitudinaal

Peilingwijzer: partijscores (in procenten) sinds verkiezingen 2012

 

Verschillen peilingen

De verschillen tussen de peilingen van verschillende bureaus zijn geen incident. De Peilingwijzer houdt rekening met zogenoemde ‘huiseffecten’: stelselmatig afwijkingen van de peilers ten opzichte van de gemiddelde inschatting voor een partij. Zo schat de Politieke Barometer van Ipsos de VVD gemiddeld genomen 3% hoger in dan gemiddeld, terwijl Peil.nl juist de PVV (ruim 1,5%) hoger inschat en de SP vooral door De Stemming/EenVandaag hoog wordt ingeschat (2% hoger dan gemiddeld).

De PvdA scoort gemiddeld genomen slechter in de peilingen van Peil.nl/Maurice de Hond, terwijl de SP en het CDA juist bij de Politieke Barometer slecht scoren. Het is bij het interpreteren van peilingen dus van belang om rekening te houden met de afzender: als de PVV het goed doet in de volgende peiling van Peil.nl is dat minder opvallend dan dat ze ineens de grootste zou zijn in de Politieke Barometer.

Huiseffecten Peilingwijzer april 2013

Huiseffecten Peilingwijzer april 2013

Dit bericht verscheen eerder op de website van de Peilingwijzer.

About the author

Tom Louwerse
Tom Louwerse is universitair docent politicologie aan de Universiteit Leiden. Zijn onderzoek richt zich op politieke representatie, parlementair gedrag, verkiezingen, peilingen en stemhulpen.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)