Troonrede 2015 versus 2014: meer Europa, minder economie

No Comment

Onderstaande figuur geeft een korte samenvatting van de verschillen in woordgebruik tussen de troonrede van 2014 en 2015. Natuurlijk een vrij oppervlakkige vergelijking, maar het laat toch een aantal accentverschuivingen zien. Dit jaar staat Europa meer centraal, terwijl economische woorden vorig jaar juist meer voorkwamen. Ook ‘toekomst’ en ‘toekomstige’ zijn dit jaar onderscheidende woorden.

plot

Toelichting aanpak: van alle woorden wordt de frequentie van het gebruik in kaart gebracht. Daarbij wordt zowel gekeken naar hoe vaak woorden worden gebruikt als de onderscheidendheid van woorden, volgens de aanpak van Monroe et al.. Stopwoorden zijn verwijderd.

About the author

Tom Louwerse
Tom Louwerse is universitair docent politicologie aan de Universiteit Leiden. Zijn onderzoek richt zich op politieke representatie, parlementair gedrag, verkiezingen, peilingen en stemhulpen.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)