Twee studies over publieke opinie en de Europese Unie

No Comment

In het meest recente nummer van het tijdschrift European Union Politics staan twee artikelen over publieke opinie over de Europese Unie waar Tom van der Meer en ik samen met wat andere politicologen aan hebben gewerkt.

  1. In dit artikel (paywall, eerdere blogpost hier) onderzoeken Eelco Harteveld, Tom van der Meer en Catherine de Vries drie redenen voor vertrouwen in de Europese Unie. Is dat vertrouwen onder burgers gestoeld op een rationele evaluatie van prestaties van de EU, op emotionele gevoelens van identiteit, of een product van algemeen institutioneel vertrouwen? De resultaten wijzen vooral op dat laatste mechanisme: “Dalend vertrouwen in de Europese Unie is daarmee minder een reactie op beleidsmatig falen van diezelfde Europese Unie dan een uitvloeisel van een algemene daling van het vertrouwen in de politiek sinds de uitbraak van de crisis.”
  1. In dit artikel (paywall, eerdere blogpost hier) onderzoeken Erika van Elsas, Wouter van der Brug, Theresa Kuhn en ik het verschil in eurosceptische houdingen tussen hoger en lager opgeleiden in twaalf lidstaten over een periode van bijna veertig jaar. We vinden dat lager opgeleiden vrijwel overal en altijd eurosceptischer zijn dan hoger opgeleiden, maar dat deze opleidingskloof met name na het Verdrag van Maastricht dieper is geworden. Deze ‘post-Maastricht blues’ onder lager opgeleiden lijkt een directe reactie te zijn op de veranderende aard van het Europese project van een intergoevernmentele organisatie, die zich voornamelijk bekommerde om economische zaken, tot een politieke unie met een eigen munt, sterker parlement, paspoort, vlag en noem maar op.

About the author

Armen Hakhverdian
Universitair hoofddocent politicologie aan de Universiteit van Amsterdam

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)