Vertraging bij aio-onderzoek: sekse-verschillen

2 Comments

Leuk en nuttig onderzoek op het online, peer-reviewed, open-access tijdschrift PLOS ONE. Rens van de Schoot (Universiteit Utrecht) deed met collega’s onderzoek naar vertraging bij promotie-onderzoek op Nederlandse universiteiten (geen paywall). Waarom lopen sommige aio’s meer vertraging op dan andere?

Onderzoeksopzet
Om deze vraag te beantwoorden doen de auteurs door ondermeer enquête-onderzoek onder aio’s op vier universiteiten (Delft, Rotterdam, Utrecht, Wageningen) die in 2008 en 2009 hun proefschrift hebben ingeleverd.

De jongens tegen de meisjes
Opvallend is dat vrouwen en mannen niet verschillen in de grootte van de vertraging, maar dat de verklaringen waarom er vertraging wordt opgelopen wel verschillen.
Onder vrouwen voorkomt het hebben van sociale contacten op het werk (samenwerking) vertraging. Mannen hebben vooral baat bij deelname aan wetenschappelijke conferenties en een duidelijke probleemstelling aan het einde van het eerste jaar.
Ook familiebanden doen ertoe. Voor vrouwen werkt een verandering van de huwelijkse staat (trouwen, scheiden) schadelijk. Voor mannen is het hebben van minderjarige kinderen een rem op de voortgang van de dissertatie.

Nadelen aan de onderzoeksopzet
Er lijken wel wat nadelen te zitten aan deze opzet. Ten eerste worden alleen die gevallen meegenomen die hun proefschrift hebben ingeleverd. Vertraging die uitloopt in uitval wordt dus niet bekeken. Ten tweede wordt de promovendi nà beëindiging van hun proefschrift gevraagd hun promotietraject te beoordelen middels verschillende vragen, die vervolgens als voorspeller gebruikt worden voor vertraging. Het kan ook andersom werken. Het is aannemelijk dat aio’s met vertraging daardoor na afloop negatiever zullen zijn over het promotietraject.

About the author

Tom van der Meer
Tom van der Meer (1980) is Hoogleraar Politicologie, in het bijzonder Legitimiteit, Ongelijkheid en Burgerschap, aan de Universiteit van Amsterdam. Eerder werkte hij bij het Sociaal en Cultureel Planbureau en aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij is sinds 2015 co-Directeur van het Nationaal Kiezersonderzoek (NKO) en Lokaal Kiezersonderzoek (LKO). Hij doet voornamelijk onderzoek naar Politiek vertrouwen, Kiesgedrag (electorale volatiliteit), Politieke socialisatie, en Sociaal kapitaal (burgerparticipatie, etnische diversiteit).

Related Articles

2 Comments

  1. Femke Avtalyon-Bakker

    Grappig dat het krijgen en verzorgen van kinderen alleen bij mannen voor vertraging zorgt… vrouwen doen dat er gewoon bij, blijkbaar?

  2. Tom van der Meer
    Tom van der Meer

    De onderzoekers vinden dat ook opmerkelijk. Ze suggereren dat het kan komen doordat vrouwelijke aio’s het ouderschap bewuster plannen (voor of juist na het promotietraject).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)