Wat doet Wilders op de PVV poster voor de Provinciale Statenverkiezingen?

2 Comments

Over 5 weken zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten en indirect voor de Eerste Kamer. De campagnes van de verschillende politieke partijen komen – her en der hortend en stotend – op gang. Eén van de manieren waarop partijen proberen potentiële kiezers te bereiken is middels de verkiezingsposter. Het is één van de weinige middelen die al decennia lang gebruikt wordt en waar politieke partijen volledige controle op uit kunnen oefenen.

Personalisering

Uit een onderzoek naar de verkiezingsposters die gebruikt worden voor de Tweede Kamerverkiezingen bleek dat deze in de periode na de Tweede Wereldoorlog (hier; paywall) op een aantal manieren zijn veranderd. De meest opvallende verandering is dat de posters in de loop der jaren steeds sterker gepersonaliseerd zijn geworden: de lijsttrekker wordt groter en prominenter op de poster afgebeeld. Vaak wordt deze afbeelding aangevuld met een korte en krachtige tekstuele inhoudelijke boodschap zoals bijvoorbeeld: ‘Nederland sterker en socialer’.

posterweb  COLLAGE PVV PROVINCIALE STATENVERKIEZING 2011 WEB[1] screenshot_1810Verkiezingsposters Provinciale Statenverkiezingen GroenLinks Groningen (2015), PVV (2011) en PVV (2015)

Wilders en de PVV

Ook de posters voor de provinciale statenverkiezingen worden personen vaak prominent afgebeeld met een korte inhoudelijke boodschap. Het gaat hierbij in zijn algemeenheid om een provinciale politicus met beperkte bekendheid. Een voorbeeld is de poster van GroenLinks Groningen, met daarop lijsttrekker Nienke Homan afgebeeld (zie hierboven). Landelijke politici vinden we nauwelijks terug, behalve bij de PVV. In 2011 beeldde deze partijleider Geert Wilders af op de achtergrond, terwijl de provinciale lijsttrekker op de voorgrond getoond werd. Voor de huidige verkiezingen is die provinciale politicus kennelijk (nog) minder belangrijk geworden: Geert Wilders staat er alleen op, met de slogan ‘Genoeg is genoeg’. Op zijn minst opvallend, omdat er bij deze verkiezingen helemaal niet (direct of indirect) op Wilders gestemd kan worden. Misleidend? Misschien: het kan kiezers op het verkeerde been zetten. In ieder geval bevestigt deze poster het beeld van een partij die om één persoon draait.

About the author

Rens Vliegenthart

Related Articles

2 Comments

  1. Andre Engels

    Ik denk dat dit ook bevestigt wat ik (en waarschijnlijk anderen) al eerder had opgemerkt: De PVV is eigenlijk helemaal niet geïnteresseerd in de provinciale staten. De enige (of in elk geval belangrijkste) reden dat ze meedoen, is omdat het zetels in de Eerste Kamer oplevert.

  2. Andre Engels

    Ik denk dat dit ook bevestigt wat ik (en waarschijnlijk anderen) al eerder had opgemerkt: De PVV is eigenlijk helemaal niet geïnteresseerd in de provinciale staten. De enige (of in elk geval belangrijkste) reden dat ze meedoen, is omdat het zetels in de Eerste Kamer oplevert.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)