Welke wereldleiders mogen er naast de Koning staan?

No Comment

Een belangrijke methode voor Kremlinologen is het bestuderen van foto’s: wie staat erop, waar staat die persoon en wie verdwijnt er over tijd van de foto. Deze methode kunnen we ook gebruiken om diplomatieke verhoudingen te analyseren. Officiële foto’s van internationale conferenties zijn een ideale gelegenheid voor de organisatie om te signaleren wie bevriend is en wie niet. Bij wie willen ze een wit voetje halen en wie mag van hen een enge ziekte oplopen? Hoe zat dit bij de Nuclear Security Summit in Den Haag?

 

Nuclear Security Summit (NSS)

 

Bovenstaande foto werd genomen voor het diner op Huis ten Bosch. In het midden staan de gastheer en gastvrouw, u welbekend. Ter rechterzijde staat een onbekende man – ik denk dat het iemand van NSS2012 is – en daarnaast onze premier. Maar wie zijn de vriendjes van de organisatie en wie niet? Ik heb dit als volgt benaderd: dichtbij de gastheer/gastvrouw signaleert ‘wij zijn vrienden of wij willen wat van je en geven je een wortel’, ver weg van de gastheer/gastvrouw signaleert ‘we mogen je niet’, ‘we hebben nog een appeltje met je te schillen’ of ‘je bent onbelangrijk’. Figuur 1 geeft op schematische wijze de landen van de afgevaardigden ter linkerzijde van Maxima weer (dus Obama staat naast Maxima, en de Thaise en Filipijnse afgevaardigde staan het verst weg van het koningspaar).

 

Figuur 1. Plaats van landen op foto (schematisch)

TerLinkerzijde

 

Ook ter rechterzijde kunnen we dit plaatje maken (dus Rutte staat naast Willem-Alexander, de onbekende man is hier buiten beschouwing gelaten). Nog even een kleine uitleg: voor sommige landen was het moeilijk te bepalen wie wie was (er was geen lijstje met namen). Er kunnen dus fouten tussen zitten. Rood gemarkeerde landen zijn gokjes. Meneer of mevrouw “?” is niet meer dan een plukje haar op de foto. Ook is op bovenstaande foto de afgevaardigde van Argentinië niet afgebeeld (zie voet en hand helemaal rechts op de foto).

 

Figuur 2. Plaats van landen op foto (schematisch)

TerRechterzijde

 

Is hier een patroon te ontdekken? Obama naast Maxima verrast niet, maar wat doet Abdullah uit de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) zo dichtbij het Koninklijk paar? De G7 staan redelijk dichtbij, maar Rusland lijkt gedegradeerd naar de status van Zweden en Gabon.

Ik zie een paar mogelijke verklaringen voor het aantal koppen tussen een afgevaardigde van een land en het Koninklijk paar:

1) Presidenten en premiers zijn belangrijker dan ministers en onderministers. Dus als een land een President of premier stuurt dan krijgen ze een prominentere plek op de foto. Het staatshoofd sturen is natuurlijk ook een signaal hoe serieus een land de bijeenkomst neemt.

2) Afgevaardigden van Koninklijk bloed (VAE en Jordanië) laat Wim-Lex natuurlijk niet tussen het gepeupel staan.

3) Des te machtiger een land, des te belangrijker de relatie. Dit kan je op verschillende manieren meten, bijvoorbeeld 1) militaire uitgaven, 2) bevolking en 3) bruto binnenlands product per hoofd van de bevolking.

Ik heb deze vijf variabelen meegenomen in een regressiemodel dat schat hoeveel koppen er tussen een afgevaardigde van een land en Maxima of Willem-Alexander zit (Rutte en niet-landen zijn buiten beschouwing gelaten). Het figuur laat de relatie zien tussen het geschatte aantal hoofden (x-as) en het aantal hoofden tussen afgevaardigde en koningspaar op de foto (y-as). Welke variabelen voorspellen het werkelijk aantal hoofden het beste? Van Koninklijke huize zijn helpt enorm, VAE en Jordanië staan bijna vooraan. Landen die een premier of president hebben gestuurd staan ook significant dichterbij het koninklijk paar dan landen die een minister hebben gestuurd. De grootte van een land qua bevolking en het inkomen per hoofd van bevolking hebben geen significante impact. Militaire uitgaven hebben dat wel. Des te meer je uitgeeft, des te dichter bij het Koningspaar je komt.

 

Figuur 3. Schatting op basis van poisson regressie model van aantal hoofden tussen afgevaardigde en koningspaar afgezet tegen daadwerkelijk aantal hoofden.

RelatieXY

 

Het regressiemodel geeft een redelijke schatting van de data. Toch overschat en onderschat het model de positie van sommige landen. Zo staan op basis van het model Argentinië, Brazilië, Zwitserland, België en Denemarken te ver weg. Die zijn dus niet belangrijk. De afgevaardigde van Argentinië is zelfs van de foto geknipt. En dat in het huis van een Argentijnse (vul hier complottheorie naar keuze in)!

Polen, Tsjechië,  Oekraïne, Turkije, Australië en Hongarije staan dichterbij dan het model voorspelt, dus bij deze landen wil de organisatie iets bereiken (witte voetjes, morele steun, etc.). Rusland had naar schatting 4 of 5 hoofden van het koningspaar moeten staan in plaats van 7. Sowieso staan de BRIC(S) landen ver weg. Van de G7 staat alleen Italië te ver weg en andere landen (Duitsland, Frankrijk en Japan) te dichtbij. Het is dus duidelijk een G7-feestje, en de nieuwe machten moet wachten.

Tot slot: mocht u een beter zicht hebben op wie waar staat dan zoals ik het heb aangegeven, laat het me weten dan kan ik het model verbeteren.

About the author

Gijs Schumacher

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)