Wie zijn Trumps Hank en Ingrid eigenlijk?

2 Comments

Hoe is het mogelijk, zo vragen velen zich af, dat iemand die Mexicaanse immigranten verkrachters noemt, álle moslims uit de VS wil weren, nauwelijks politieke ervaring heeft, en bovendien pleit voor het martelen van gevangenen, de grootste kanshebber is om de Republikeinse nominatie in de wacht te slepen? Om Donald Trumps plotselinge succes te kunnen verklaren zullen allerlei factoren moeten worden meegenomen. Denk bijvoorbeeld aan het optreden van het Republikeinse establishment, berichtgeving in de media en de staat van de Amerikaanse economie. In dit blogje zal ik me richten op slechts één van de vragen waarover mensen die de opkomst van Trump proberen te begrijpen zich het hoofd breken: wat voor mensen stemmen er eigenlijk op The Donald? Wie zijn, in andere woorden, de Trumpista’s?

Er is nog nauwelijks goed uitgewerkt onderzoek naar deze vraag. (Niet zo gek, aangezien het nogal wat tijd kost om een goede steekproef te trekken, data te verzamelen, die te analyseren, de belangrijkste conclusies op te schrijven, en die vervolgens gepubliceerd te krijgen in een peer-reviewed journal.) Wel zijn er door verschillende politicologen en onderzoeksjournalisten eerste verkennende analyses uitgevoerd. Hieronder een overzichtje van de eerste bevindingen. Wie zijn Trumps Hank en Ingrid?

Hank en Ingrid zijn lager opgeleid. In één van zijn toespraken heeft Trump zijn liefde verklaard aan lager opgeleiden. En dat deed hij niet voor niets. Uit verschillende studies blijkt dat Republikeinen met een lage opleiding eerder geneigd zijn op The Donald te stemmen. Op basis van surveys die zijn uitgevoerd door peilers van CNN, NBC News/The Wall Street Journal en Quinnipiac, concluderen onderzoekers hier dat Trump het veel beter doet onder lager opgeleiden. Andere verkennende analyses komen tot soortgelijke conclusies. Zie bijvoorbeeld hier en hier.

Bovendien staan Hank en Ingrid er financieel gezien niet al te best voor. Uit dit onderzoekje, gebaseerd op YouGov/Economist-peilingen, blijkt dat de steun voor Trump groter is onder Republikeinen wier persoonlijke financiële situatie er in de laatste tijd op is achteruit gegaan. Uit een analyse van gegevens van het RAND Presidential Election Panel blijkt bovendien dat mensen die van plan zijn te stemmen in een Republikeinse voorverkiezing, en die ontevreden zijn met hun leven, baan, inkomen en financiële situatie, eerder geneigd zijn op Trump te stemmen dan mensen die van plan zijn te gaan stemmen maar tevreden zijn. (En dit effect blijft bestaan als er gecontroleerd wordt voor opleidingsniveau.) Deze kiezers voelen zich waarschijnlijk aangetrokken door Trumps belofte “Amerika weer groot te maken”.

Maar Hank en Ingrid onderscheiden zich niet alleen op basis van hun sociaal-economische situatie. Ze onderscheiden zich ook met betrekking tot hun ideeën. Zo staan Hank en Ingrid negatief tegenover minderheden. Deze analyse, die is uitgevoerd op basis van een pilot study van Amerikaanse verkiezingsonderzoekers, laat zien dat onder Republikeinen en onafhankelijken die hun identiteit als blanke Amerikaan belangrijk vinden relatief meer mensen op Trump zeggen te gaan stemmen dan gemiddeld. Hetzelfde geldt voor witte Amerikanen die zich gediscrimineerd voelen en mensen die denken dat veel mensen geen baan kunnen vinden omdat werkgevers minderheden boven hen verkiezen. Er lijkt op dit vlak dus een goede match tussen negatieve uitspraken van Trump over minderheden en de opvattingen van zijn achterban.

Opvallend genoeg onderscheiden Trump-kiezers zich ook met betrekking tot hun opvattingen over economische herverdeling. Uit dit onderzoek blijkt dat Trump en zijn Trumpista’s veel minder sterk dan veel van de andere Republikeinse kandidaten tegen herverdeling zijn. Uit een analyse van een steekproef van 623 geregistreerde Republikeinen die hebben aangegeven van plan waren te gaan stemmen bij de voorverkiezingen (uitgevoerd door YouGov) blijkt dat Hank en Ingrid sociaal-economisch relatief links zijn. Republikeinen die tegen bezuinigingen op sociale zekerheid zijn, en voorstanders van het verhogen van belastingen voor mensen met een hoog inkomen en het verhogen van het minimumloon, hebben positievere opvattingen over Trump. Dit is opmerkelijk aangezien Trumps officiële opvatting op dit vlak is dat de belasting voor de rijkeren omlaag moet. Maar hij is erg inconsequent. The Donald heeft zich bijvoorbeeld ook regelmatig vóór hogere belastingen voor de rijken uitgesproken.

Het lijken overigens vooral deze opvattingen over minderheden en economie te zijn die de steun voor Trump bepalen. Op het moment dat voor deze houdingen wordt gecontroleerd verdwijnt het opleidingseffect vrijwel volledig, zo blijkt uit deze studie.

Hank en Ingrid zijn autoritaristisch. Op basis van een onderzoek dat is uitgevoerd in de vijf dagen voorafgaand aan de Republikeinse voorverkiezingen in South Carolina, en waarvoor 358 mensen ondervraagd zijn die hoogstwaarschijnlijk gingen stemmen, blijkt dat mensen die autoritaristisch zijn eerder geneigd zijn op Trump te stemmen. Autoritarisme wordt gezien als een persoonlijkheidskenmerk; mensen die sterk autoritaristisch zijn vinden conformiteit, orde, de bescherming van sociale normen en sterk leiderschap belangrijk. Ze bezien de wereld in termen van ‘goed’ en ‘kwaad’ en staan vaak terughoudend tegenover buitenstaanders. Dit wereldbeeld sluit mooi aan bij het beeld dat Trump van zichzelf probeert te smeden: een sterke leider die orde op zaken komt stellen in de chaos die Amerika is geworden. Autoritaristen zouden dus geneigd zijn op Trump te stemmen.

Alhoewel… Een ander onderzoekje komt tot de conclusie dat autoritarisme helemaal niet zo’n goede voorspeller is van Trumps succes. Op basis van een online survey onder 1044 Amerikanen die is uitgevoerd rondom Super Tuesday blijk dat mensen die Trump steunen niet sterker autoritaristisch zijn dan mensen die op Ted Cruz of Marco Rubio zeggen te stemmen. Sterker nog, autoritarisme lijkt een betere voorspeller te zijn van steun voor (de sterk religieus fundamentalistische) Cruz dan steun voor Trump. Wat Trump-kiezers wél onderscheidt van andere kiezers is dat Hank en Ingrid anti-elitistisch zijn. Ze vinden sterker dan andere Republikeinen dat het niet uitmaakt op wie je stemt omdat de rijken beide partijen controleren en politiek neerkomt op een strijd tussen de gewone mensen en de mensen met macht.

Conclusie: Hank en Ingrid zijn over het algemeen lager opgeleid, sociaaleconomisch relatief links, en negatief over minderheden. Ze stemmen op Trump omdat hij soortgelijke opvattingen heeft. Bovendien zijn deze kiezers het in sterke mate met The Donald eens dat het politieke establishment de boel heeft verprutst en nodig aan vernieuwing toe is.

Waar hebben we dat ook alweer eerder gezien…?

Inderdaad, de Amerikaanse Hank en Ingrid lijken verdacht veel op hun Nederlandse (en, meer in het algemeen, West-Europese) naamgenoten.

 

Afbeelding: “Donald Trump speaking at CPAC 2011 in Washington, D.C.” door Gage Skidmore (license).

About the author

Matthijs Rooduijn
Matthijs Rooduijn is politiek socioloog en werkt als universitair docent bij de afdeling Sociologie van de Universiteit Utrecht. Hij doet onderzoek naar de oorzaken en gevolgen van de opkomst van populistische en radicale politieke partijen, kiesgedrag en publieke opinie.

Related Articles

2 Comments

 1. Luuk Schmitz

  Een interessante analyse, op het oog een goede verklaring voor het succes van politieke outsiders zoals Trump in de huidige verkiezingscyclus.

  Ik zou nu graag een follow-up zien waarin je dezelfde analyse uitvoert, maar dan voor aanhangers van Sanders. Het zou interessant zijn om te zien in welke mate zijn aanhangers dezelfde kenmerken als die van Trump hebben. En als zijn aanhangers (of een deel ervan) dezelfde kenmerken als Hank en Ingrid vertonen, voor wie zouden ze dan in een race tussen Clinton en Trump kiezen?

  • Matthijs Rooduijn
   Matthijs Rooduijn

   Er zijn nog niet zoveel studies naar de kiezers van Sanders en ik heb geen originele data. Maar mijn vermoeden is dat de overeenkomsten met Trump vooral zitten in het anti-elitisme. Bij een keuze tussen Trump en Sanders (neem ik aan dat je bedoelt) zullen de meeste mensen, zo vermoed ik, uiteindelijk stemmen op degene met wie ze ideologisch gezien de meeste overlap hebben.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)