Kennis die aan de universiteit is ontwikkeld kan op de markt worden gebracht, innovatie stimuleren en de aanleiding vormen om bedrijfjes te starten. Universiteiten besteden steeds meer aandacht aan zogenaamde kennisvalorisatie. Het walhalla van de kennisvalorisatie vinden we bij de technische universiteiten. Als we de website van de TU Delft bekijken, is duidelijk dat kennisvalorisatie de reden is van haar bestaan. De TU Delft stimuleert daadwerkelijke innovaties en start-ups.

(meer…)