Jury rapport Daniel Heinsius scriptie prijs 2017

Met veel plezier mag ik, namens de Vereniging voor Politieke Wetenschappen en de Nederlandse Kring voor de Wetenschap der Politiek, de Daniel Heinsiusprijs 2017 uitreiken. De Daniel Heinsiusprijs is de prijs voor de beste masterscriptie binnen het domein van de politicologie, geschreven door een student(e) aan een Nederlandse of Vlaamse universiteit. De jury voor de Daniel Heinsiusprijs bestond dit jaar uit vijf leden:

Silvia Erzeel, Vrije Universiteit Brussel (specialisatie: politieke vertegenwoordiging, politieke partijen, gender, etniciteit)

Marijn Hoijtink, Vrije Universiteit Amsterdam (specialisatie: internationale betrekkingen)

Gijs Schumacher, Universiteit van Amsterdam (specialisatie: vergelijkende politiek)

Vjosa Musliu, Universiteit Gent (specialisatie: EU externe relaties)

Gerry van der Kamp-Alons, Radboud Universiteit (specialisatie: internationale relaties en internationale politieke economie).

Patrick van Erkel (Universiteit Antwerpen) was de secretaris van de jury. Bedankt Patrick. Jij was de motor achter de jury. Zonder jou hadden we er ongetwijfeld een potje van gemaakt.

De jury ontving dit jaar 17 masterscripties en we danken de studenten en hun universiteiten voor het inzenden van de scripties. Negen inzendingen kwamen uit Vlaanderen, 8 uit Nederland. Kortom na het voetbal voert België nu ook al de boventoon in de politicologie. Wel moet gezegd worden dat 8 van de 9 Vlaamse inzendingen van Antwerpse makelij waren. Ik zou tegen de andere Vlaamse universiteiten willen zeggen: laat je toch niet smurfen. Naast Antwerpen ontvingen wij bijdrages uit Brussel, Amsterdam (van beide universiteiten), Maastricht, Utrecht en Leiden.

De 17 scripties dekten samen een grote variatie aan politicologische onderwerpen: internationale relaties, politieke sociologie, vergelijkende politiek, beleid en bestuur, politieke filosofie, en de Europese Unie. Ook was er veel diversiteit qua benaderingen van data analyse en dataverzameling: inhoudsanalyse, netwerkanalyse, interviews, etnografie, etc.

De jury heeft alle scripties gelezen en beoordeeld. Drie scripties staken er met kop en schouders boven uit (in alfabetische volgorde): Jouke Huijzer (Universiteit van Amsterdam), Karolin Soontjes (Universiteit Antwerpen) en Sam Wrighton (Universiteit van Amsterdam).

Allereerst Jouke Huijzer. Zijn scriptie “Delineating the Corporate Elite. Inquiring the Boundaries and Compositions of Interlocking Directorate Networks” zet stiekem het mes in het onderzoek over de netwerkstructuren van zakelijke elites. De scriptie toont aan dat kleine steekproeven vaak een vertekend beeld van het netwerk geven. Het is daarom problematisch dat veel werk in dit veld op kleine steekproeven berust. Naast meer N, stelt Huijzer ook een originele steekproefmethode voor die rekening houdt met de verschillende karakteristieken van bedrijven in de zakelijke elite netwerken. Hiermee heeft deze uitstekende scriptie direct impact op een spannend onderzoeksveld.

Dan “Van Journalisten naar Analisten? Een kwantitatieve analyse van berichtgeving over regeringsformaties”, geschreven door Karolin Soontjes. Zij stelde de vraag in welke mate de journalistiek zich bedient van interpretatieve journalistiek omtrent coalitie formaties. Na een uitgebreide en originele dataverzameling en inhoudsanalyse stelde Soontjes vast dat journalisten steeds meer aan interpretatieve berichtgeving doen, dat deze ook meer negatief en conflictgericht is, en juist inhoudelijke onderwerpen schuwt. De jury vond deze analyse zeer geslaagd en bovenal zeer relevant.

De scriptie van Sam Wrighton was getiteld “The Annexations of Populations. Russian Pasportizatsiya Strategies in Abkhazia, South Ossetia and Crimea”. In deze drie regio’s deelt Rusland – steeds opener, vrijgeviger, maar ook dwingender – paspoorten uit. Wrighton beschrijft hoe deze exercitie van soft power door Rusland in feite een annexatie van populatie, zonder vooralsnog annexatie van gebied, is. De commissie was met name onder de indruk van de interviews – in het specifiek de creatieve vergaring en de uitstekende rapportage. Al met al een uitmuntend voorbeeld van kwalitatief onderzoek.

De jury was niet bepaald unaniem. Dat geeft maar aan dat we te maken hebben met drie uitstekende scripties. De winnaar van de Daniel Heinsiusprijs van 2017 is: Jouke Huijzer met zijn scriptie “Delineating the Corporate Elite. Inquiring the Boundaries and Compositions of Interlocking Directorate Networks”. Namens de hele jury: Gefeliciteerd Jouke! En ook proficiat aan de scriptie begeleider Eelke Heemskerk.