Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt louter bij de auteurs van Nepparlement? Geen van de overige schrijvers op Stuk Rood Vlees dragen op welke wijze dan ook verwantwoordelijkheid voor de tekst en analyses in het boek of op deze pagina.

 

Vertegenwoordigen onze volksvertegenwoordigers wel echt het volk, of is – in de woorden van PVV-leider Geert Wilders – ons parlement een ‘nepparlement’? Geen enkele gekozen volksvertegenwoordiging ter wereld vormt een getrouwe demografische afspiegeling van het electoraat. Op heel veel punten – geslacht, leeftijd, inkomen, opleiding, etniciteit – wijken volksvertegenwoordigers af van de gemiddelde burger. Maar is dit eigenlijk wel een probleem?

voorkantNepparlement? laat zien dat het gebrek aan afspiegeling belangrijke gevolgen heeft voor de kwaliteit van de vertegen- woordigende democratie in Nederland. Uitvoerig onderzoek onder Kamerleden, gemeenteraadsleden en burgers wijst op een politiek establishment dat op tal van actuele politieke onderwerpen vooral hoger opgeleide, rijkere burgers vertegenwoordigt en mijlenver afstaat van andere groepen de samenleving. Maar wanneer afgevaardigden uit hetzelfde maatschappelijke ‘hokje’ stammen als hun kiezers, komt dit de politieke vertegenwoordiging ten goede. De vanzelfsprekendheid waarmee een kleine sociaal-economische toplaag zich het ambt van volksvertegenwoordiger heeft toegeëigend, is dan ook drastisch toe aan herziening.

Bestel het boek hier via Amsterdam University Press.

De online appendix is hier te downloaden. Deze zal regelmatig worden aangevuld en waar nodig gecorrigeerd.

 

“Dit is publieke politicologie op haar best. Hakhverdian en Schakel bieden een uitstekend leesbare verdieping van een van de grote politieke kwesties van onze tijd: hoe representatief is onze volksvertegenwoordiging?”

– Mark Bovens, hoogleraar bestuurskunde en co-auteur van ‘Diplomademocratie’ 

 

‘Nepparlement?’ in de media

 

Relevante eerdere blogjes door Armen en Wouter

(En gebruik vooral de zoekfunctie voor nog meer stukken door de overige SRV-bloggers. Die hebben ook best een mening over dit onderwerp.)

 

Politiek gedrag en opleidingsniveau

 

Politieke kennis

 

Foto door JvL, license