Het kabinet-Rutte III is afgetreden vanwege het zogenaamde toeslagenschandaal. De Belastingdienst, een van de meest cruciale instanties van de Nederlandse staat, heeft jarenlang willens en weten en op systematische wijze de levens van duizenden burgers verwoest. Er is sprake geweest van discriminatie, racisme en een grove schending van de grondbeginselen van de rechtsstaat. Politieke kopstukken en topambtenaren wisten niet alleen van deze praktijken, ze gaven er zelf vorm aan. Zelden kwam het wantrouwen van de overheid jegens haar eigen burgers zo duidelijk naar voren als bij dit schandaal.

Ik spreek verder over het aftreden van het voltallige kabinet met Tom Louwerse, universitair hoofddocent politicologie aan de Universiteit Leiden en Tom van der Meer, hoogleraar politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Was dit aftreden puur symbolisch of zit er meer achter? Heeft het wel zin om collectief verantwoordelijkheid te nemen en toch aan te blijven als lijsttrekker? En waarom blijft de VVD onder Rutte toch onverminderd populair?

Volg beide heren op Twitter: @TomLouwerse en @TomWGvdMeer.

Download de podcast via iTunes | Spotify | Stitcher | Soundcloud | RSS

Stuk Rood Vlees · #92 – Het kabinet-Rutte III treedt af, met Tom Louwerse en Tom van der Meer

Muziek: ‘Pollution‘ door Dexter Britain (CC BY-NC-SA 3.0)